Tuyển sinh BUH

HỌC KẾ TOÁN KỸ THUẬT SỐ (DIGITAL ACCOUNTING) TẠI CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO CỦA BUH ĐỂ SẴN SÀNG CHO TIẾN TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP
4870 lượt xem

THÔNG TIN TUYỂN SINH

            Trong bối cảnh kinh doanh ngày nay, sự tiến bộ của công nghệ đang có tác động thay đổi một cách căn bản trên nhiều phương diện hoạt động của một doanh nghiệp, bao gồm trong đó hoạt động kế toán. Nếu như trước đây, quá trình kế toán trong một doanh nghiệp vốn được thực hiện thủ công hoặc bán thủ công, tách rời với quá trình thực hiện giao dịch kinh doanh của doanh nghiệp, thì ngày nay, tự động hóa đang giúp chức năng kế toán của các doanh nghiệp được thực hiện nhanh chóng, chính xác và tin cậy hơn. Điều này đòi hỏi và cho phép kế toán của doanh nghiệp có thể tập trung vào vai trò hỗ trợ ra quyết định nhờ vào năng lực phân tích, dự báo tập trung vào các chiến lược tài chính quan trọng và quản lý dòng tiền tốt hơn để giúp doanh nghiệp phát triển.
 
 
             Để giúp người học thích ứng được trong bối cảnh đó, chương trình đào tạo ngành kế toán chất lượng cao tại Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM đã được thiết kế nhằm đạt được hai mục tiêu: (1) trang bị cho người học năng lực cốt lõi để thực hiện tốt vai trò của người làm kế toán trong các doanh nghiệp và tổ chức; (2) trang bị cho người học những năng lực theo định hướng chuyển đổi số (gọi tắt là Digital Accounting) với những môn học tiêu biểu như sau:
 
           1) Hệ thống thông tin kế toán: môn học này trang bị cho người học năng lực có thể thực hiện các hoạt động của quá trình kế toán trong môi trường hệ thống thông tin của doanh nghiệp được tự động hóa cao, đồng thời giúp người học có khả năng đánh giá những điểm hạn chế và đề xuất sự cải tiến.
 
           2) Phân tích dữ liệu ứng dụng cơ bản và nâng cao: các môn học này cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về việc khai thác dữ liệu của doanh nghiệp để cung cấp dự báo tài chính liên quan và dữ liệu hoạt động kinh doanh - bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, báo cáo vốn chủ sở hữu, v.v. Các môn học này hướng đến trang bị cho người học năng lực phân tích chi tiết và dự báo về tài chính của công ty bạn, hỗ trợ cho người quản lý đưa ra những quyết định điều hành doanh nghiệp tốt nhất trong điều kiện thị trường hiện tại.
 
           3) Kế toán điều tra gian lận: môn học này trang bị cho người học năng lực phân tích, nhận biết những bất thường phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vận dụng những kiến thức, kỹ năng về phân tích dữ liệu đã được học, người học có thể thực hiện những phân tích và từ đó đưa ra những khuyến nghị cho người quản lý hoặc kiểm toán viên trong việc phát hiện những sai sót, gian lận có khả năng phát sinh trong các quy trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 
          4) Khai phá dữ liệu ứng dụng trong tài chính, kế toán: môn học này trang bị cho người học năng lực vận dụng các công cụ phân tích dữ liệu vào phân tích và dự báo dựa trên nguồn dữ liệu lớn – Big Data - (bao gồm cả dữ liệu phát sinh bên trong và bên ngoài doanh nghiệp). Kết quả khai phá dữ liệu đặc biệt hữu ích cho người quản lý và/hoặc kiểm toán viên trong việc đánh giá rủi ro, từ đó để có những điều chỉnh thích hợp trong kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp hoặc kế hoạch kiểm toán của kiểm toán viên.
 
Các môn học liên quan định hướng Digital Accounting:
a) Hệ thống thông tin kế toán 1
b) Hệ thống thông tin kế toán 2
c) Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 
d) Cơ sở lập trình 
e) Lập trình Python cho phân tích dữ liệu   
f) Phân tích dữ liệu ứng dụng 1 (mô tả, trình bày thông tin kế toán, tài chính)
g) Kế toán điều tra gian lận
h) Phân tích dữ liệu ứng dụng 2 (dự báo trong kiểm toán, điều tra gian lận)
i) Chuỗi khối (ứng dụng trong tài chính, kế toán)
j) Khai phá dữ liệu (ứng dụng trong tài chính, kế toán).
Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website