Tuyển sinh BUH

TB TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021 (Gia hạn hộp hồ sơ đến 25/02/2021)
5539 lượt xem

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TB v/v mở lớp bổ sung kiến thức đại học dành cho thí sinh dự thi cao học năm 2021
 
TB tổ chức hệ thống hóa kiến thức dành cho thí sinh dự thi cao học năm 2021
 
TB tổ chức  bồi dưỡng kiến thức tiếng Anh dành cho các thí sinh dự thi cao học năm 2021
 
Danh mục bổ sung kiến thức, Đề cương ôn thi, Hồ sơ dự thi tải Tại đây.
 
 
Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ năm 2021 như sau:
 

 

1. CHUYÊN NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

 

STT      Hệ Tuyển Sinh     Chuyên Ngành     Mã Số     Số Lượng Tuyển Sinh
 1  Thạc sĩ  Tài chính - Ngân hàng  8340201  220
 2  Thạc sĩ  Quản trị kinh doanh  8340101  58
 3  Thạc sĩ  Luật kinh tế  8340207  51

2. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ NƠI ĐÀO TẠO
● Hình thức đào tạo: chính quy, thực hiện theo học chế tín chỉ
● Thời gian đào tạo: 24 tháng
● Nơi đào tạo: Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

3. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
● Công dân Việt Nam
● Công dân Nước ngoài

4. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
4.1. Đối với thí sinh dự tuyển là người Việt Nam

4.1.1. Đối với thí sinh dự thi trình độ đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng
a) Thí sinh tốt nghiệp đại học chuyên ngành đúng với chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng là: Tài chính – Ngân hàng, Bảo hiểm được dự thi trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng ngay sau khi tốt nghiệp. 
b) Thí sinh đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành gần với chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng: Quản trị kinh doanh, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử, Kinh doanh thời trang và dệt may, Kế toán, Kiểm toán, Khoa học quản lý, Quảng lý công, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Quan hệ lao động, Quản lý dự án được dự thi trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng được dự thi trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng sau khi học chương trình đào tạo bổ sung kiến thức đại học theo qui định (phụ lục đính kèm).
c) Ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành khác được dự thi trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng sau khi học xong chương trình đào tạo bổ sung kiến thức đại học theo qui định (phụ lục đính kèm).

4.1.2. Đối với thí sinh dự thi trình độ đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh
a) Ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành đúng với chuyên ngành Quản trị Kinh doanh là: Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử, Kinh doanh thời trang và dệt may được dự thi trình độ đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh ngay sau khi tốt nghiệp.
b) Thí sinh đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành gần với chuyên ngành Quản trị kinh doanh: Tài chính – Ngân hàng, Bảo hiểm, Kế toán, Kiểm toán, Khoa học quản lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Quan hệ lao động, Quản lý dự án  được dự thi trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh sau khi học xong chương trình đào tạo bổ sung kiến thức đại học theo qui định (phụ lục đính kèm).
c) Ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành khác được dự thi trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh sau khi học xong chương trình đào tạo bổ sung kiến thức đại học theo qui định (phụ lục đính kèm).

4.1.3. Đối với thí sinh dự thi cao học chuyên ngành Luật kinh tế
a) Thí sinh tốt nghiệp đại học chuyên ngành đúng chuyên ngành Luật kinh tế gồm: Luật, Luật kinh tế, Luật dân sự và tố tụng dân sự, Luật hình sự và tố tụng hình sự, Luật quốc tế,  Luật hiến pháp và luật hành chính được dự thi trình độ đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế ngay sau khi tốt nghiệp. 
b) Thí sinh đã tốt nghiệp đại học nhóm ngành gần: Kinh tế học, Khoa học chính trị, An ninh và trật tự xã hội, Kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm, Kế toán kiểm toán, Quản trị - Quản lý và chuyên ngành Triết học được dự thi trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế sau khi học xong chương trình đào tạo bổ sung kiến thức đại học theo qui định (phụ lục đính kèm).

4.1.4 Các điều kiện khác
Người dự tuyển phải có:
-  Lý lịch bản thân rõ ràng, cam kết không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo;
- Có đủ sức khỏe để học tập; 
- Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng hạn theo quy định của Nhà trường;
- Đối với người dự tuyển có bằng tốt nghiệp các chuyên ngành khác phải có 02 năm kinh nghiệm (có xác nhận của đơn vị công tác);
- Đối với người dự tuyển có bằng đại học chuyên ngành gần, chuyên ngành khác phải học bổ sung kiến thức đại học (chương trình đào tạo bổ sung kiến thức Đại học đính kèm)
- Đối với người dự thi thuộc diện chính sách ưu tiên phải có đủ hồ sơ theo qui định tại mục 5.1.2 thông báo này.

4.2. Đối với người dự thi là người Nước ngoài
Các thí sinh dự tuyển là người nước ngoài phải thỏa mãn các điều kiện như qui định với thí sinh là người Việt Nam tại mục 4.1 nêu trên.
Việc xác định chuyên ngành đối với thí sinh nước ngoài, sẽ đối chiếu các môn học có tên gọi giống hoặc tương đương để xác định chuyên ngành hoặc môn chuyển đổi.
Về ngôn ngữ đối với thí sinh nước ngoài khi dự tuyển phải có đủ năng lực Tiếng Việt để tiếp thu kiến thức trong quá trình đào tạo năng lực tiếng Việt tối thiểu bậc 4 theo qui định tại thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT ngày 1/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN
5.1. Công dân Việt Nam
5.1.1. Đối tượng ưu tiên

a/ Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng kí dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
b/ Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
c/ Con liệt sĩ;
d/ Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;
e/ Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng kí dự thi) ở địa phương được quy định tại điểm a;
f/ Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

5.1.2. Mức ưu tiên
Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên trên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định của thông báo này và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản.
Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.
Các loại giấy tờ cần có để hưởng chính sách ưu tiên:
a) Bản sao (có công chứng) thẻ thương/ bệnh binh hoặc các loại giấy tờ có liên quan (đối với đối tượng b,c,e,f);
 b) Bản sao (có công chứng) CMND hoặc thẻ CCCD, hộ khẩu và xác nhận của xã/ phường nơi cư trú (đối với đối tượng d);
c) Hợp đồng lao động (có công chứng), quyết định tiếp nhận hoặc điều động công tác của cấp có thẩm quyền và xác nhận của UBND phường/ xã về việc cơ quan đó đóng trên địa bàn được ưu tiên (đối với đối tượng a).

5.2. Công dân Lào, Campuchia
Với đối tượng tuyển sinh công dân Lào, Campuchia được cấp học bổng theo đề án “Hỗ trợ đào tạo Sau đại học của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho Ngân hàng Cộng hòa Dân chủ Lào và Ngân hàng Quốc gia Campuchia giai đoạn 2017-2021” sẽ được miễn học phí và được tài trợ sinh hoạt phí theo chương trình hợp tác giữa Ngân hàng Trung ương hai nước. Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh sẽ thông báo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để thông báo cho Ngân hàng Trung ương hai nước Lào và Campuchia.

6. ĐIỀU KIỆN MIỄN THI ANH VĂN
Miễn thi Anh văn cho thí sinh là công dân Việt Nam có năng lực tiếng Anh thuộc một trong các trường hợp sau: 
a/ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo bằng ngôn ngữ tiếng Anh toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
b/ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất  lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng và được đào tạo bằng tiếng Anh;
c/  Có bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh;
d/ Có một trong các chứng chỉ trình độ tiếng Anh như sau:
+ IELTS: 4.5
+ TOEFL: 450 ITP, 133 CBT, 45iBT
+ TOEIC: 450
+ Cambridge Exam: PET
+ BEC: Preliminary
+ BULATS: 40
+ CEFR: B1
Các chứng chỉ trình độ tiếng Anh trên còn trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận, đồng thời sẽ được Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh thẩm định để đảm bảo tính xác thực.

7. ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN 
7.1. Thí sinh thuộc diện thi tuyển là công dân Việt Nam
- Thí sinh thuộc diện xét trúng tuyển phải đạt 50% của thang điểm đối với mỗi môn thi (sau khi đã cộng điểm ưu tiên, nếu có).
- Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh đã được thông báo và tổng điểm hai môn thi cơ bản và cơ sở ngành của từng thí sinh (không cộng điểm môn ngoại ngữ), hội đồng tuyển sinh xác định phương án điểm trúng tuyển.
- Trường hợp có nhiều thí sinh cùng tổng điểm hai môn thi nêu trên (đã cộng điểm ưu tiên, nếu có) thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:
i/ Thí sinh là nữ ưu tiên theo quy định tại Khoản 4, Điều 16 Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 về các biện pháp đảm bảo bình đẳng giới;
ii/ Người có điểm cao hơn của môn cơ sở ngành;
iii/ Người được miễn thi ngoại ngữ hoặc người có điểm cao hơn của môn ngoại ngữ.

7.2. Thí sinh thuộc diện xét tuyển là công dân nước ngoài phải thỏa mãn với điều kiện nêu tại mục 4 thông báo này (Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh sẽ lập hội đồng để xét tuyển).

8. NGÀY THI, MÔN THI, NỘI DUNG THI VÀ HÌNH THỨC THI
8.1 Ngày thi: Chủ nhật 21/3/2021
8.2 Địa điểm thi: Trường ĐH. Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
8.3 Các môn thi, nội dung thi và hình thức thi
 
 STT     Chuyên Ngành     Môn Thi     Hình Thức Thi     Nội Dung Thi
 1 Tài chính - Ngân hàng
Mã số: 8 34 02 01
Ngoại ngữ: Tiếng Anh  Trắc nghiệmTheo tài liệu đính kèm
Cơ bản: Toán kinh tế  Tự luận
Cơ sở ngành: Kiến thức chung về Tài chính Ngân hàng  Tự luận
 2 Quản trị kinh doanh
Mã số: 8 34 01 01
Ngoại ngữ: Tiếng Anh  Trắc nghiệm
Cơ bản: Toán kinh tế  Tự luận
Cơ sở ngành: Quản trị học  Tự luận
 3 Luật kinh tế
Mã số: 8 38 01 07
Ngoại ngữ: Tiếng Anh  Trắc nghiệm
Cơ bản: Pháp luật dân sự  Tự luận
Cơ sở ngành: Pháp luật về công ty  Tự luận

9. HỒ SƠ TUYỂN SINH
Mỗi thí sinh nộp một bộ hồ sơ đăng ký tuyển sinh. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh sau đại học phải có đầy đủ các giấy tờ gốc hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ theo quy định hành chính:

9.1. Phiếu đăng ký dự thi/ hoặc xét tuyển:
Thí sinh nộp 01 bản phiếu đăng ký dự thi:
- Thí sinh là công dân Việt Nam theo mẫu số 01
- Thí sinh là công dân nước ngoài (kể cả thí sinh dự tuyển theo chương trình hợp tác Lào và Campuchia) theo mẫu 02

9.2. Lý lịch của người dự tuyển:
Thí sinh nộp 01 bản lý lịch theo mẫu số 03.

9.3. Giấy chứng nhận đảm bảo sức khỏe để học tập.

9.4. Bản sao có công chứng giấy tờ hợp pháp và đối tượng ưu tiên:

- 01 bản Bằng tốt nghiệp đại học.
- 01 bản Bảng điểm đại học.
- 01 bản Chứng chỉ bổ túc kiến thức (nếu thuộc diện phải học bổ túc kiến thức)
- 01 bản Chứng minh nhân dân/ Thẻ CCCD/ Hộ chiếu (với công dân Nước ngoài)
- 02 bản Chứng chỉ ngoại ngữ (với công dân nước ngoài cần có chứng chỉ tiếng Việt)
- 01 bản Các giấy tờ pháp lý hoặc minh chứng để hưởng chính sách ưu tiên theo quy định mục 5.1.2 (nếu có).
Đối với thí sinh dự tuyển là công dân Lào, Campuchia thuộc đối tượng học theo chương trình hợp tác Lào và Campuchia cần có xác nhận của Ngân hàng Trung ương hai nước nói trên về thời gian công tác, tính xác thực của lý lịch và đối tượng dự tuyển trên mẫu 03.

9.5. Hình làm hồ sơ: Ngoài việc dán hình vào phiếu đăng ký dự thi, lý lịch học viên, thí sinh dự thi phải nộp thêm 05 hình ghi họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau.
Các hồ sơ trên cho vào một túi đựng hồ sơ theo mẫu của Khoa Sau đại học. Nhà trường không nhận hồ sơ thiếu giấy tờ hoặc thiếu điều kiện dự thi.

9.6 Lệ phí thi hoặc xét tuyển:
 - Lệ phí đăng ký dự thi, lệ phí thi: 420.000đ
- Với thí sinh Lào, Campuchia: xét tuyển theo chương trình hợp tác không phải nộp bất kỳ khoản lệ phí ôn thi, dự thi nêu trên.

9.7 Nhận hồ sơ tuyển sinh:
- Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh
+ Công dân Việt Nam (thi tuyển) nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến ngày 25/02/2021
+ Công dân Nước Ngoài (xét tuyển) nhận hồ sơ chậm nhất ngày 25/02/2021
- Địa điểm: thí sinh liên hệ nộp hồ sơ tại Khoa Sau đại học, số 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Điện thoại: (028) 38212590
Đồng thời, truy cập Website: http://xettuyen.buh.edu.vn/dang-ky để đăng ký trực tuyến.

10. THỜI ĐIỂM CÔNG BỐ KẾT QUẢ THI (HOẶC XÉT TUYỂN) VÀ KHAI GIẢNG

- Thời điểm công bố kết quả dự kiến: 04 tuần sau (ngày thi với thí sinh thi tuyển hoặc ngày hết hạn nộp hồ sơ với thí sinh xét tuyển).
- Khai giảng dự kiến: Tháng 4 năm 2021

11. BỔ SUNG KIẾN THỨC VÀ HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC
11.1 Bổ sung kiến thức

- Thí sinh dự tuyển, tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành gần, chuyên ngành khác với chuyên ngành dự thi phải học các môn bổ sung kiến thức đại học (đính kèm).
- Các lớp bổ sung kiến thức được tổ chức từ ngày 23/11/2020 vào các buổi tối trong tuần và cả ngày thứ Bảy, Chủ Nhật.

11.2 Hệ thống hóa kiến thức: 
- Môn Tiếng Anh: có 2 lớp, 1 lớp học các buổi tối thứ 2, 4, 6 khai giảng ngày 17/01/2021 và 1 lớp học các ngày thứ 7 và Chủ nhật khai giảng ngày 24/01/2021 và 25/01/2021.    
- Các môn khác được tổ chức hệ thống hóa kiến thức vào các ngày: 23/01, 24/01, 30/01, 31/01, 06/03, 07/03, 13/03 và 14/03/2021.

11.3 Liên hệ đăng ký học bổ sung kiến thức và hệ thống hóa kiến thức:
• Môn Anh văn: Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 39 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM, Điện thoại: (028) 38 214 055
• Bổ sung kiến thức và hệ thống hóa kiến thức các môn cơ bản, cơ sở ngành: Trung tâm đào tạo Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng Số 39 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, Điện thoại: (028) 38 216 096 hoặc 0966368963.
Để nắm rõ hơn thông tin liên quan đến tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ năm 2021 của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, xin vui lòng liên hệ: Khoa Sau đại học
- Địa chỉ: Số 36 đường Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 38 212 590
- Email: khoasaudaihoc@buh.edu.vn
- Website: buh.edu.vn, tuyensinh.buh.edu.vn và khoasdh.buh.edu.vn.
 
 
 
 
Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website