Tuyển sinh BUH

NỘI DUNG CÂU HỎI - TRẢ LỜI Gửi câu hỏi

Câu hỏi:

Đăng nhập hệ thống đăng ký xét tuyển
101 lượt xem

Kính gửi thầy cô ! Em đã đang ký thông tin xét tuyển cho kỳ tuyển sinh 2023 của trường Đại Học Ngân Hàng thành công. Nhưng khi đăng nhập thì em không thấy mục đăng nhập ở cuối trang. Mong thầy cô hướng dẫn giúp em. Em cảm ơn nhiều. Dưới đây là phần em làm trong bước đăng nhập hệ thống đăng ký xét tuyển ạ. 16:24 ::!! 4G C PoNDnaL CHi MINA HÈ THONG DANG KY KET TUVÉN TRUÜNG DAI HOC NGÂN HÄNG TP.HEM DÄNG NHÂP 080205014664 RB 0 P Rbop Nhó tai khoan Ban chua dang ky thông tin? Däng ky tai dây (hê dai hoc) Ban chua dang ky thông tin? Däng ky tai dây (hê sau dai hoc) Ban quên mât khâu? Reset mât khâu Huöng dân sü dung
Trả lời:

Chào bạn

Hiện tại hệ thống đăng ký xét tuyển năm 2023 chưa mở đăng ký bạn có thể đang bị nhầm trên hệ thống nào.

Vì thời gian đăng ký và mở link xét tuyển từ 12.4.2023 em nhé

Trân trọng

07.02.2023

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website