Tuyển sinh BUH

NỘI DUNG CÂU HỎI - TRẢ LỜI Gửi câu hỏi

Câu hỏi:

Miễn giảm hok phí
311 lượt xem

E có hộ cận nghèo thì có đk miễn giảm hok phí k ạ . Có cần nộp giấy tờ j k ạ
Trả lời:

Chào em,

Nhà trường thực hiện các chính sách miễn giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Sinh viên xem cụ thể tại https://phongctsv.buh.edu.vn/che-do-chinh-sach/quy-che/nghi-dinh-so-81-2021-nd-cp-ngay-27-8-2021-cua-thu-tuong-chinh-phu-quy-dinh-ve-co-che-thu-quan-ly-hoc-phi-doi-voi-co-so-giao-duc-thuoc-he-thong-21150.html

Từng đối tượng miễn giảm yêu cầu các hồ sơ, minh chứng khác nhau. Sinh viên liên hệ Phòng CTSV để được tư vấn, hỗ trợ cụ thể: 0983998712 (Cô Tuyền) Email: phongctsv@buh.edu.vn

Trân trọng ./.

21/09/2021

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website