Tuyển sinh BUH

Đại học chính quy Chất lượng cao
151053 lượt xem

Đại học chính quy Chất lượng cao

 

Giới thiệu chương trình Đại học chính quy chất lượng cao và thông tin tuyển sinh 

1. Giới thiệu về chung Chương trình đại học chính quy chất lượng cao: 
          Từ năm 2013, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM  triển khai Chương trình Đại học chính quy chất lượng cao của các ngành Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Quản trị Kinh doanh với sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 6650/BGDĐT–GDĐH ngày 29/9/2013 và công văn số 247/BGDĐT–GDĐH ngày 24/01/2017. Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học thể hiện hướng phát triển nâng cao của đào tạo chính quy tại Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Chương trình hướng đến các giá trị cốt lõi: (1) Kiến thức chuyên môn chuyên sâu và hiện đại theo chuẩn quốc tế; (2) Năng lực thực hành và ứng dụng công nghệ số;  (3) Kỹ năng mềm và năng lực dẫn dắt;  (4)  Năng lực ngoại ngữ và khả năng hội nhập quốc tế; (5) Năng lực tự nghiên cứu, tự học
           Đến nay chương trình đã triển khai được 9 khóa đào tạo với gần  3000  sinh viên đã và đang theo học tại chương trình. Chương trình cũng đã có 04 khóa sinh viên tốt nghiệp. Với kiến thức chuyên môn, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp, kỹ năng cá nhân, khả năng ngoại ngữ được trang bị, sinh viên chương trình chất lượng cao đã được đánh giá cao bởi các nhà tuyển dụng. Nhiều sinh viên tốt nghiệp đã được tuyển dụng bởi các ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp, công ty kiểm toán lớn trong và ngoài nước như: Citibank, HSBC, Delloite, KPMG, Ernst & Young, Chứng khoán Sài gòn SSI, Chứng khoán ACBS, Công ty bảo hiểm Manulife, tập đoàn Heineken, Ngân hàng Ngoại thương, Viettinbank, Ngân hàng Quân đội, VP Bank … nhiều sinh viên nhận được học bổng tiếp tục theo học các bậc cao hơn ở nước ngoài. 
 
 
 
2. Các đặc điểm của chương trình đại học chính quy chất lượng cao: 

• Khối kiến thức giáo dục đại cương gồm: Các môn lý luận chính trị, Các môn khoa học cơ bản được xây dựng tương tự như chương trình đại học chính quy; thông qua phương pháp giảng dạy và điều kiện giảng dạy giúp sinh viên tăng cường rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình...

• Khối kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành, kiến thức chuyên ngành: được phát triển dựa trên nền tảng của chương trình đại học chính quy, đồng thời được tham khảo các chương trình đào tạo nước ngoài, được xây dựng theo hướng tích hợp để tạo điều kiện cho sinh viên có thể học liên thông, hoặc chuyển tiếp sang các chương trình đào tạo nước ngoài.

  • Các học phần tự chọn thuộc các khối kiến thức sinh viên được lựa chọn các học phần theo định hướng ứng dụng công nghệ số : Định hướng Fintech đối với ngành TCNH; Định hướng E- Business đối với ngành Quản trị kinh doanh; Định hướng Digital Accounting đối với ngành Kế toán.

• Tổ chức đào tạo: Lớp học phần được tổ chức khi đăng ký môn học, có sĩ số khoảng là 40 sinh viên, thực hiện theo học chế tín chỉ, sử dụng triệt để phương pháp giảng dạy mới theo hướng phát huy năng lực cá nhân của sinh viên, tăng cường rèn luyện kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng sử dụng các trang thiết bị hiện đại và các phần mềm chuyên dụng để giải quyết các nội dung chuyên môn. 

• Điều kiện và chuẩn đầu ra tiếng Anh: 

- Điều kiện để được học môn Tiếng Anh chuyên ngành và các học phần chuyên ngành được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh sinh viên phải đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu tương ứng cấp độ 3/6 theo quy định của khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tức tương đương trình độ IELTS 4.5 hoặc đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh do Trường tổ chức. 

- Điều kiện (chuẩn tiếng Anh đầu ra) để được xét tốt nghiệp: sinh viên phải đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu tương ứng cấp độ 4/6 theo quy định của khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tức tương đương trình độ IELTS 5.5. 

• Các học phần được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh và các học phần sử dụng giáo trình, tài liệu tiếng Anh 

- Có khoảng  20% - 30% số tín chỉ các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, ngành và chuyên ngành được dạy bằng Tiếng Anh. 

- Ngoài ra còn có nhiều học phần sử dụng giáo trình, tài liệu tiếng Anh trong quá trình giảng dạy, học tập được quy định cụ thể tại đề cương các học phần.

• Chương trình đào tạo tiếng Anh tăng cường: Được thiết kế bao gồm 9 cấp độ với 18 học phần tương đương với các nhóm kỹ năng Nghe – nói; đọc - viết. Cấp độ 1 đến cấp độ 7 là bắt buộc được giảng dạy trong 5 học kỳ đầu giúp sinh viên đạt trình độ tương đương IELTS 5.5. Cấp độ 7 đến cấp độ 8 là tự chọn được đào tạo trong các học kỳ cuối giúp sinh viên có thể đạt trình độ IELTS 6.5. Sinh viên phải tham dự kỳ kiểm tra tiếng Anh đầu khoá để xác định các học phần được miễn và các học phần phải học bắt buộc. Hiện tại số tiết tiếng Anh tăng cường tối đa sinh viên được học hoàn toàn miễn phí là 300 tiết. 

• Chương trình đào tạo kỹ năng mềm: Sinh viên phải hoàn thành chương trình đào tạo kỹ năng mềm bao gồm 8 tín chỉ. Nhà trường tổ chức chương trình với nhiều học phần kỹ năng mềm cần thiết cho phát triển các nhân và nghề nghiệp tương lại. Sinh viên không phải đóng học phí cho các học phần kỹ năng mềm. 

• Nghiên cứu khoa học: Trong cả khóa học, mỗi sinh viên CTĐTCLC phải được công nhận hoàn thành hoạt động nghiên cứu khoa học theo Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học đối với sinh viên thuộc CTĐTCLC. Đây là một trong những điều kiện xét công nhận tốt nghiệp.

• Khoá luận tốt nghiệp: Sinh viên được yêu cầu thực hiện khoá luận tốt nghiệp, và được khuyến khích thực hiện khoá luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh.

• Tham quan, kiến tập, thực hành: Nhà trường tổ chức cho sinh viên tham quan, thực hành, thực tập tại các tổ chức doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất trong hoặc ngoài nước theo kế hoạch hoặc lồng ghép trong các học phần ngành và chuyên ngành.

• Đội ngũ giảng viên: Giảng viên tham gia giảng dạy chương trình chất lượng cao phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của BGD&ĐT và quy định của Trường. Hàng năm Hiệu trưởng sẽ phê duyệt danh sách giảng viên tham gia giảng dạy chương trình chất lượng cao. Danh sách này sẽ được công bố trên website chính thức của Nhà trường.

• Học bổng : Bên cạnh các chương trình học bổng chung của sinh viên ĐHCQ như học bổng ngân sách, học bổng thống đốc và học bổng ngành ngân hàng, học bổng BUH, sinh viên chương trình ĐHCQ chất lượng cao còn được thụ hưởng chương trình học bổng riêng của chương trình chất lượng cao với học bổng loại khá là 5.800.000 đồng/học kỳ, học bổng loại giỏi 8.700.000 đồng/học kỳ, học bổng loại xuất sắc là 14.500.000 đồng/học kỳ.

• Cơ hội liên thông chuyển tiếp học tập ở nước ngoài: Sinh viên chương trình chất lượng cao có thể lựa chọn chuyển tiếp học tập các năm cuối và lấy bằng tại các trường đại học nước ngoài là đối tác của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM trong đó có Trường Đại học Griffith, Australia. Sinh viên cũng có thể tham gia các chương trình học tập ngắn hạn (Study tour), chương trình trao đổi sinh viên, giao lưu trao đổi văn hóa tại các trường đại học nước ngoài. 

 
 
 
Sinh viên chương trình Chất lượng cao giao lưu với CityBank
 
3. Các ngành Đào tạo

3.1. Ngành tài chính ngân hàng (Định hướng Fintech):

         Với lợi thế kiến thức cập nhập và chuyên sâu trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, đầu tư theo chuẩn quốc tế và cập nhật các kiến thức mới nhất về công nghệ tài chính (Fintech); năng lực thực hành, năng lực ngoại ngữ, kỹ năng sử dụng công nghệ, kỹ năng cá nhân, sự am hiểu môi trường đa văn hóa, sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân Chất lượng cao ngành Tài chính – Ngân hàng có tiềm năng trở thành những nhà quản trị ngân hàng, giám đốc tài chính, chuyên gia phân tích đầu tư,... thành công trên thị trường tài chính trong nước và quốc tế trong bối cảnh chuyển đổi số.

3.2. Ngành Kế toán (Định hướng Digital Accounting)

         Sự am hiểu sâu sắc các chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam và quốc tế, kiến thức cập nhật nhất về kế toán số (Digital Accounting); năng lực thực hành nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ, kỹ năng cá nhân, khả năng làm chủ công nghệ, khả năng thích ứng trong môi trường đa văn hóa là những hành trang ban đầu để sinh viên tốt nghiệp chương trình Chất lượng cao ngành Kế toán có thể khẳng định mình ở lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ, quản lý tài chính, trong môi trường làm việc trong nước và quốc tế, nơi mà chuẩn mực về sự chuyên nghiệp luôn được đặt lên hàng đầu.

3.3. Ngành Quản trị kinh doanh (Định hướng E – Business):

          Với lợi thế kiến thức cập nhập và chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, năng lực thực hành, năng lực ngoại ngữ, kỹ năng cá nhân, sự am hiểu môi trường đa văn hóa, sinh viên tốt nghiệp chương trình Chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh có điểm khởi đầu thuận lợi để theo đuổi giấc mơ trở thành các CEO, doanh nhân khởi nghiệp, nhà quản lý, chuyên gia tư vấn... vững vàng trong môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế.

            Môi trường kinh doanh đang thay đổi rất nhanh dưới tác động của xu hướng chuyển đổi số và cuộc CMCN 4.0. Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh được cập nhật đổi mới theo định hướng kinh doanh số (E – Business), sẽ mang đến cho sinh viên cơ hội tìm hiểu và thực hành quản trị kinh doanh trên nền tảng công nghệ số…

Để cập nhật thông tin tuyển sinh năm 2022, các bạn bấm vào link
 
Thông tin liên hệ : 
Ban Điều hành Chương trình chất lượng cao/Phòng Tư vấn tuyển sinh & PTTH
Địa chỉ: Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 38211704 - 028. 38212430 
Hotline chương trình ĐHCQ chất lượng cao: 0909 69 12 69
Website: 
http://tuyensinh.buh.edu.vn/
http://clc.buh.edu.vn 
 

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website