Tuyển sinh BUH

Hệ đào tạo liên kết quốc tế
21485 lượt xem

Hệ quốc tế

STT

TÊN NGÀNH

LINK

1

ĐHCQ Quốc tế cấp song bằng

https://saigonisb.hub.edu.vn/cunhan/dai-hoc-chinh-quy-quoc-te-song-bang/

2

ĐHCQ Quốc tế do đối tác cấp bằng

https://saigonisb.hub.edu.vn/cunhan/cu-nhan-quoc-te/

3

Thạc sĩ QTKD

http://saigonisb.hub.edu.vn/thacsi/#thac-si-qtkd

4

Thạc sĩ Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị

https://saigonisb.hub.edu.vn/thacsi/thac-si-tai-chinh

5

Tiến sĩ TCNH

http://saigonisb.hub.edu.vn/iphd/vi/

 

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website