Tuyển sinh BUH

Thư viện học tập
14612 lượt xem

Thư viện trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

Thư viện - Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, tên giao dịch quốc tế Library of Banking University of Ho Chi Minh City, Thư viện là một đơn vị chức năng trực thuộc Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý thông tin, tư liệu, thư viện phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Thư viện đẹp như mơ

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website