Tuyển sinh BUH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Đại học chính quy

Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) theo phương thức xét kết quả thi đánh giá đầu vào Đại học trên máy tính VSAT năm 2024

( ) Thông báo mới

Lịch tổ chức thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính tại trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

( ) Thông báo mới

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP VÀ SỬ DỤNG HỘP THƯ ĐIỆN TỬ (EMAIL) ĐỐI VỚI TÂN SINH VIÊN K39, CLC11, QTSBK5

( 29/8/2023) Thông báo mới

HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC ĐỐI VỚI TÂN SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

( 23/8/2023)

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

( 22-8-2023)

ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN VÀ KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐHCQ NĂM 2023

( 18-8-2023)

THÔNG BÁO NGƯỠNG ĐIỂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO (ĐIỂM SÀN) THEO PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023.

( )

NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG: DÒNG TIỀN THÔNG MINH

( )

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI HUB - NƠI CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DOANH NHÂN TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

( )

HUB: THAY ĐỔI HỌC PHÍ THẤP HƠN MỨC GIA TĂNG ĐẦU TƯ CHO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO PHÙ HỢP VỚI BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

( 14/7/2023)

NGÔN NGỮ ANH - NGÀNH CỦA NGƯỜI LÀM CẦU NỐI

( 13/7/2023)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH DÀNH HƠN 60% CHỈ TIÊU CHO PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2023

( 03/07/2023)

THÔNG BÁO ĐIỂM ĐẠT ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THEO CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN SỚM

( 22/6/2023)

THÔNG BÁO KIỂM DÒ DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN SỚM NĂM 2023

( 15/6/2023)

ĐỢT CUỐI CÙNG KỲ THI ĐÁNH GIÁ ĐẠI HỌC ĐẦU VÀO ĐẠI HỌC TRÊN MÁY TÍNH CỦA HUB

( 11/5/2023)

THÔNG BÁO KÉO DÀI THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN SỚM

( 10/5/2023)

THÔNG BÁO NGƯỠNG ĐIỂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO (ĐIỂM SÀN) THEO PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ ĐẦU VÀO ĐẠI HỌC TRÊN MÁY TÍNH CỦA HUB

( 25/4/2023)

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ XÉT KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ ĐẦU VÀO ĐẠI HỌC TRÊN MÁY TÍNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM TỪ NGÀY 12/04 ĐẾN NGÀY 06/6/2023

( 24/4/2023)

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC TỔNG HỢP (HỌC BẠ + THÀNH TÍCH THPT) TỪ NGÀY 12/04 ĐẾN NGÀY 06/6/2023

( 24/4/2023)

ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI ĐÁNH GIÁ ĐẦU VÀO ĐẠI HỌC TRÊN MÁY TÍNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

( 03/4/2023)

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẦU VÀO TRÊN MÁY TÍNH CỦA HUB BẮT ĐẦU NHẬN ĐĂNG KÝ TỪ NGÀY 10/3

( 09-3-2023)

Một số thông tin cần biết về kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

( 28/02/2023)

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM (CHÍNH THỨC)

( 19/01/2023)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN CÔNG BỐ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐỐI VỚI CÁC PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC XÉT TUYỂN SỚM

( )

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐH QUỐC GIA TPHCM

( )

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN PHƯƠNG THỨC TỔNG HỢP VÀ PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

( )

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC TỔNG HỢP (HỌC BẠ + THÀNH TÍCH THPT) TỪ NGÀY 01/03 ĐẾN NGÀY 30/5/2022

( 29/3/2022)

BUH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN THEO ĐỊNH HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI SỐ ( DIGITAL ACCOUNTING)

( )

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH THEO PHƯƠNG THỨC ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT HỌC BẠ; PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

( 14/06/2021)

BÁO CÁO THỰC HIỆN CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2022 VÀ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2023

( 26/6/2023)

QUY TRÌNH + SƠ ĐỒ BỐ TRÍ HỘI TRƯỜNG CHO NGÀY ĐÓN SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI THPT NHẬP HỌC 16-17/10/2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 12/10/2020)

TB ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐHCQ NĂM 2020 VÀ THỦ TỤC XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐỐI VỚI PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN BẰNG ĐIỂM THI THPT

( 4/10/2020)

QUY TRÌNH + SƠ ĐỒ BỐ TRÍ HỘI TRƯỜNG CHO NGÀY ĐÓN SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI THPT XÁC NHẬN NHẬP HỌC 06-10/10/2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 2/10/2020)

HƯỚNG DẪN TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 11/9/2020)

QUY TRÌNH + SƠ ĐỒ BỐ TRÍ HỘI TRƯỜNG CHO NGÀY ĐÓN TÂN SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ NHẬP HỌC 14-15/9/2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 10/9/2020)

TB ĐIỀU CHỈNH MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI THPT NĂM 2020 VÀ ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 10/9/2020)

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐỢT 1 VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐỢT 2 ĐỐI VỚI PHƯƠNG THỨC ƯTXT VÀ XÉT HỌC BẠ

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 8/9/2020)

MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH VÀ PHIẾU THÔNG TIN SINH VIÊN NHẬP HỌC

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 7/9/2020)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN ĐỐI VỚI PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

( 5/9/2020)

HƯỚNG DẪN TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT HỌC BẠ

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 24/8/2020)

THÔNG BÁO ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT HỌC BẠ

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 21/8/2020)

TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT HỌC BẠ CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 17/8/2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 19/8/2020)

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM (MÃ TRƯỜNG: NHS) (CẬP NHẬT NGÀY 10/9/2020)

( 10/9/2020)

Thông báo V/v tổ chức nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2019

( 9/8/2019)

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2019 và thủ tục xác nhận nhập học

( 8/8/2019)

Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển (điểm sàn) đại học chính quy 2019

( 17/07/2019)

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website