Tuyển sinh BUH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Sau đại học

Thông báo tuyển sinh Trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2024

( ) Thông báo mới

Thông báo tuyển sinh Trình độ Thạc sĩ Đợt 2 năm 2023

( 22/8/2023) Thông báo mới

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC TRƯỚC MỘT SỐ HỌC PHẦN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ

( 01/6/2023) Thông báo mới

GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN THẠC SĨ NĂM 2023 VÀ MỞ LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐỢT 2

( 15/5/2023)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 2023

( 13/3/2023)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2022

( 04/06/2022)

THÔNG BÁO V/V MỞ LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐẠI HỌC DÀNH CHO THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC NĂM 2022

( )

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ QTKD NĂM 2021

( 25/05/2021)

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021

( 20/04/2021)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2021

( 17/4/2021)

TB TRA CỨU ĐIỂM TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021

( 26/3/2021)

TB TỔ CHỨC HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC DÀNH CHO THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC NĂM 2021 (GIA HẠN)

( 8/2/2021)

TB V/V GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ NGÀY THI CHÍNH THỨC TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021

( 8/2/2021)

TB TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC TIẾNG ANH DÀNH CHO THÍ SINH DỰ THI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NĂM 2021

( 16/12/2020)

TB TỔ CHỨC HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC DÀNH CHO THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC NĂM 2021

( 19/11/2020)

TB V/V MỞ LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐẠI HỌC DÀNH CHO THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC NĂM 2021

( 19/11/2020)

THÔNG BÁO V/v MỞ LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐẠI HỌC DÀNH CHO THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC NĂM 2021

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 28/9/2020)

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 21/8/2020)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRA CỨU ĐIỂM THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2020

( 31/7/2020)

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 15/7/2020)

THÔNG BÁO MỞ LỚP BSKT VÀ ÔN THI CAO HỌC ĐƠT 2/2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 22/5/2020)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO THẠC SĨ NĂM 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 6/2/2020)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾN SĨ 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 28/2/2020)

THÔNG BÁO ĐỔI LỊCH HỌC BSKT VÀ ÔN THI ĐỂ THAM DỰ KỲ THI THẠC SĨ 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 5/4/2020)

TB GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ NGÀY THI CHÍNH THỨC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 31/3/2020)

Thông báo mở lớp ôn tập các môn thi tuyển sinh thạc sĩ 2020

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 06/02/2020)

Thông báo mở lớp BSKT để thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ

Phòng Tư vấn tuyển sinh ( 06/02/2020)

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021

( 6/5/2021)

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website