Tuyển sinh BUH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
6050 lượt xem

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO THẠC SĨ NĂM 2020

Nơi phát hành: Phòng Tư vấn tuyển sinh Ngày phát hành: 6/2/2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO THẠC SĨ

1. CHUYÊN NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

Stt

Hệ tuyển sinh

Chuyên ngành

Mã số

Số lượng tuyển sinh

1

Thạc sĩ

Tài chính – Ngân hàng

8340201

189

2

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

8340101

56

3

Thạc sĩ

Luật kinh tế

8380107

39

2. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
2.1. Đối với thí sinh dự tuyển là người Việt Nam
2.1.1. Đối với thí sinh dự thi trình độ đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

a) Thí sinh tốt nghiệp đại học chuyên ngành đúng với chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng là: Tài chính – Ngân hàng, Bảo hiểm được dự thi trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng ngay sau khi tốt nghiệp. 
b) Thí sinh đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành gần với chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng: Quản trị kinh doanh, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử, Kinh doanh thời trang và dệt may, Kế toán, Kiểm toán, Khoa học quản lý, Quảng lý công, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Quan hệ lao động, Quản lý dự án được dự thi trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng được dự thi trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng sau khi học chương trình đào tạo bổ sung kiến thức đại học theo qui định (phụ lục đính kèm).
c) Ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành khác được dự thi trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng sau khi học xong chương trình đào tạo bổ sung kiến thức đại học theo qui định (phụ lục đính kèm).
2.1.2. Đối với thí sinh dự thi trình độ đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh
a) Ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành đúng với chuyên ngành Quản trị Kinh doanh là: Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử, Kinh doanh thời trang và dệt may được dự thi trình độ đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh ngay sau khi tốt nghiệp.
b) Thí sinh đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành gần với chuyên ngành Quản trị kinh doanh: Tài chính – Ngân hàng, Bảo hiểm, Kế toán, Kiểm toán, Khoa học quản lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Quan hệ lao động, Quản lý dự án  được dự thi trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh sau khi học xong chương trình đào tạo bổ sung kiến thức đại học theo qui định (phụ lục đính kèm).
c) Ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành khác được dự thi trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh sau khi học xong chương trình đào tạo bổ sung kiến thức đại học theo qui định (phụ lục đính kèm).
2.1.3. Đối với thí sinh dự thi cao học chuyên ngành Luật kinh tế
a) Thí sinh tốt nghiệp đại học chuyên ngành đúng chuyên ngành Luật kinh tế gồm: Luật, Luật kinh tế, Luật dân sự và tố tụng dân sự, Luật hình sự và tố tụng hình sự, Luật quốc tế, Luật hiến pháp và luật hành chính được dự thi trình độ đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế ngay sau khi tốt nghiệp. 
b) Thí sinh đã tốt nghiệp đại học nhóm ngành gần: Kinh tế học, Khoa học chính trị, An ninh và trật tự xã hội, Kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm, Kế toán kiểm toán, Quản trị - Quản lý và chuyên ngành Triết học được dự thi trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế sau khi học xong chương trình đào tạo bổ sung kiến thức đại học theo qui định (phụ lục đính kèm).
2.1.4 Các điều kiện khác
Người dự tuyển phải có:
-  Lý lịch bản thân rõ ràng, cam kết không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo;
- Có đủ sức khỏe để học tập; 
- Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng hạn theo quy định của Nhà trường;
- Đối với người dự tuyển có bằng tốt nghiệp các chuyên ngành khác phải có 02 năm kinh nghiệm (có xác nhận của đơn vị công tác);
- Đối với người dự tuyển có bằng đại học chuyên ngành gần, chuyên ngành khác phải học bổ sung kiến thức đại học (chương trình đào tạo bổ sung kiến thức Đại học đính kèm)
- Đối với người dự thi thuộc diện chính sách ưu tiên phải có đủ hồ sơ theo qui định.
2.2. Đối với người dự thi là người Nước ngoài
Các thí sinh dự tuyển là người nước ngoài phải thỏa mãn các điều kiện như qui định với thí sinh là người Việt Nam tại mục 2.1 nêu trên.
Việc xác định chuyên ngành đối với thí sinh nước ngoài, sẽ đối chiếu các môn học có tên gọi giống hoặc tương đương để xác định chuyên ngành hoặc môn chuyển đổi.
Về ngôn ngữ đối với thí sinh nước ngoài khi dự tuyển phải có đủ năng lực Tiếng Việt để tiếp thu kiến thức trong quá trình đào tạo năng lực tiếng Việt tối thiểu bậc 4 theo qui định tại thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT ngày 1/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. ĐIỀU KIỆN MIỄN THI ANH VĂN
Miễn thi Anh văn cho thí sinh là công dân Việt Nam có năng lực tiếng Anh thuộc một trong các trường hợp sau: 
a/ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo bằng ngôn ngữ tiếng Anh toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
b/ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất  lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng và được đào tạo bằng tiếng Anh;
c/  Có bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh;
d/ Có một trong các chứng chỉ trình độ tiếng Anh như sau: 
+ IELTS: 4.5                                         + TOEFL: 450 ITP, 133 CBT, 45iBT
+ TOEIC: 450                                       + Cambridge Exam: PET
+ BEC: Preliminary                               + BULATS: 40
+ CEFR: B1
 Các chứng chỉ trình độ tiếng Anh trên còn trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận, đồng thời sẽ được Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh thẩm định để đảm bảo tính xác thực.
4. NGÀY THI, MÔN THI, NỘI DUNG THI VÀ HÌNH THỨC THI
4.1 Ngày thi:
 Chủ nhật 26/7/2020 (Đã cập nhật)
4.2 Địa điểm thi: Trường ĐH. Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
4.3 Các môn thi, nội dung thi và hình thức thi

STT

Chuyên ngành

Môn thi

Hình thức thi

Nội dung thi

1

Tài chính–Ngân hàng

Mã số: 8 34 02 01

Ngoại ngữ: Anh văn

Trắc nghiệm

Theo tài liệu đính kèm

Cơ bản: Toán kinh tế

Tự luận

Cơ sở ngành: Kiến thức chung về Tài chính Ngân hàng

Tự luận

2

Quản trị kinh doanh

Mã số: 8 34 01 01

Ngoại ngữ: Anh văn

Trắc nghiệm

Cơ bản: Toán kinh tế

Tự luận

Cơ sở ngành: Quản trị học

Tự luận

3

Luật kinh tế

Mã số: 8 38 01 07

Ngoại ngữ: Anh văn

Trắc nghiệm

Cơ bản: Pháp luật dân sự

Tự luận

Cơ sở ngành: Pháp luật về công ty

Tự luận


 

5. HỒ SƠ TUYỂN SINH
Mỗi thí sinh nộp một bộ hồ sơ đăng ký tuyển sinh. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh sau đại học phải có đầy đủ các giấy tờ gốc hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ theo quy định hành chính:
5.1. Phiếu đăng ký dự thi/ hoặc xét tuyển:
Thí sinh nộp 01 bản phiếu đăng ký dự thi:
- Thí sinh là công dân Việt Nam theo mẫu số 01
- Thí sinh là công dân nước ngoài (kể cả thí sinh dự tuyển theo chương trình hợp tác Lào và Campuchia) theo mẫu 02
5.2. Lý lịch của người dự tuyển:
Thí sinh nộp 01 bản lý lịch theo mẫu số 03.
5.3. Giấy chứng nhận đảm bảo sức khỏe để học tập.
5.4. Bản sao có công chứng giấy tờ hợp pháp và đối tượng ưu tiên:

- 01 bản Bằng tốt nghiệp đại học.

- 01 bản Chứng chỉ bổ túc kiến thức (nếu thuộc diện phải học bổ túc kiến thức)
- 01 bản Chứng minh nhân dân/ Thẻ CCCD/ Hộ chiếu (với công dân Nước ngoài)
- 02 bản Chứng chỉ ngoại ngữ (với công dân nước ngoài cần có chứng chỉ tiếng Việt)
- 01 bản Các giấy tờ pháp lý hoặc minh chứng để hưởng chính sách ưu tiên (nếu có).
Đối với thí sinh dự tuyển là công dân Lào, Campuchia thuộc đối tượng học theo chương trình hợp tác Lào và Campuchia cần có xác nhận của Ngân hàng Trung ương hai nước nói trên về thời gian công tác, tính xác thực của lý lịch và đối tượng dự tuyển trên mẫu 03.
5.5. Hình làm hồ sơ: Ngoài việc dán hình vào phiếu đăng ký dự thi, lý lịch học viên, thí sinh dự thi phải nộp thêm 05 hình ghi họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau.
 Các hồ sơ trên cho vào một túi đựng hồ sơ theo mẫu của Khoa Sau đại học. Nhà trường không nhận hồ sơ thiếu giấy tờ hoặc thiếu điều kiện dự thi.
5.6 Lệ phí thi hoặc xét tuyển:
 - Lệ phí đăng ký dự thi, lệ phí thi: 420.000đ
- Với thí sinh Lào, Campuchia: xét tuyển theo chương trình hợp tác không phải nộp bất kỳ khoản lệ phí ôn thi, dự thi nêu trên.
5.7 Nhận hồ sơ tuyển sinh:
- Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh
+ Công dân Việt Nam (thi tuyển) nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến ngày 30/6/2020 (Đã cập nhật)
+ Công dân Nước Ngoài (xét tuyển) nhận hồ sơ chậm nhất ngày 30/6/2020 (Đã cập nhật)
- Địa điểm: thí sinh liên hệ nộp hồ sơ tại Khoa Sau đại học, số 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Điện thoại: (028) 38212590
Đồng thời, truy cập Website: http://tuyensinh.buh.edu.vn/tuyen-sinh-sau-dai-hoc để đăng ký trực tuyến.
6. THỜI ĐIỂM CÔNG BỐ KẾT QUẢ THI (HOẶC XÉT TUYỂN) VÀ KHAI GIẢNG
- Thời điểm công bố kết quả dự kiến: 04 tuần sau (ngày thi với thí sinh thi tuyển hoặc ngày hết hạn nộp hồ sơ với thí sinh xét tuyển).
- Khai giảng dự kiến: Tháng 8 năm 2020 (Đã cập nhật)
7. BỔ SUNG KIẾN THỨC VÀ ÔN THI
7.1 Bổ sung kiến thức

- Thí sinh dự tuyển, tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành gần, chuyên ngành khác với chuyên ngành dự thi phải học các môn bổ sung kiến thức đại học (đính kèm).
- Các lớp bổ sung kiến thức được tổ chức từ ngày 11/4/2020 vào các buổi tối trong tuần và cả ngày thứ Bảy, Chủ Nhật.
- Học phí mỗi môn học là 1.200.000 đồng.
7.2 Ôn thi: 
- Môn Anh văn được tổ chức ôn thi trong tháng 6/2020 (buổi tối) (Đã cập nhật).
- Các môn khác được tổ chức ôn thi trong tháng 6/2020 (thứ Bảy, Chủ Nhật), 02 ngày/môn. (Đã cập nhật)
7.3 Liên hệ đăng ký học bổ sung kiến thức và ôn thi:
o Ôn thi Anh văn: Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 39 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM, Điện thoại: (028) 38 214 055

Chi tiết xem tại: http://buh.edu.vn/nguoi-hoc/sau-dai-hoc/thong-bao/-khai-giang-cac-lop-on-tap-kien-thuc-tieng-anh-danh-cho-thi-sinh-du-thi-cao-hoc-17185.html
o Bổ sung kiến thức và ôn thi các môn cơ bản, cơ sở ngành: Trung tâm đào tạo Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng Số 39 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, Điện thoại: (028) 38 216 096 hoặc 0966368963.

Chi tiết xem tại: http://buh.edu.vn/thong-bao/thong-bao-doi-lich-hoc-bskt-va-on-thi-17088.html
Để nắm rõ hơn thông tin liên quan đến tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ năm 2020 của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, xin vui lòng liên hệ: Khoa Sau đại học
- Địa chỉ: Số 36 đường Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 38 212 590

- Email: khoasaudaihoc@buh.edu.vn
- Website: buh.edu.vn, tuyensinh.buh.edu.vn và khoasdh.buh.edu.vn

Tải Hồ sơ dự thi; Đề cương ôn thi; Danh mục BSKTTại đây

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website