Tuyển sinh BUH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
29449 lượt xem

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM (MÃ TRƯỜNG: NHS) (CẬP NHẬT NGÀY 10/9/2020)

Nơi phát hành: Ngày phát hành: 10/9/2020

1. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 3250
2. Chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh áp dụng cho các ngành và chương trình đào tạo

 

 

Ghi chú:

- Quy ước mã tổ hợp và ký hiệu bài thi/môn học:               A00: Toán, Vật lý, Hoá học; 
                                                                                            A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; 
                                                                                            C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
                                                                                            D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 
                                                                                            D07: Toán, Hoá học, Tiếng Anh
                                                                                            D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh
                                                                                            D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
                                                                                            D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh 
 

- Phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Phương thức 1) áp dụng đối với tất cả các chương trình đào tạo. 
- Phương thức dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (Phương thức 2) áp dụng cho 2200 chỉ tiêu Chương trình ĐHCQ chuẩn (Chương trình đại trà), 550 chỉ tiêu Chương trình ĐHCQ chất lượng cao, 110 chỉ tiêu Chương trình ĐHCQ Quốc tế song bằng.
- Phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ theo quy chế tuyển sinh của Trường (Phương thức 3) áp dụng cho 200 chỉ tiêu Chương trình ĐHCQ chất lượng cao và 40 chỉ tiêu Chương trình ĐHCQ Quốc tế song bằng. 
- Phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực (Phương thức 4) áp dụng cho 150 chỉ tiêu Chương trình ĐHCQ chuẩn (Chương trình đại trà).
 
Lưu ý: Chương trình ĐHCQ chuẩn (Chương trình đại trà) không áp dụng phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ (Phương thức 3).
    
3. Các phương thức xét tuyển 
 
3.1. Phương thức 1: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
a. Đối tượng 
Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo tại khoản 2, 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020. 
 
b. Nguyên tắc xét tuyển
Thực hiện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được thể hiện cụ thể tại mục 1.8. Chính sách ưu tiên xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển tại đề án tuyển sinh của Trường.
 
3.2. Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT
a. Đối tượng  
- Có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020
- Tổng điểm xét tuyển áp dụng đối với Chương trình ĐHCQ quốc tế song bằng 16 điểm, Chương trình ĐHCQ chất lượng cao 17 điêm, Chương trình ĐHCQ chuẩn 18 bao gồm điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (Nếu có). 
b. Nguyên tắc xét tuyển
Được thực hiện theo “Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non”  của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành. 
- Điểm xét tuyển bao gồm: Kết quả điểm 3 bài thi/môn thi trong kỳ thi THPT năm 2020 theo tổ hợp đăng ký xét tuyển cho nhóm ngành/ngành/chương trình đào tạo; điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng của thí sinh (nếu có) được tính căn cứ vào Quy chế tuyển sinh năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổng điểm xét tuyển được tính theo công thức: 
+ Đối với ngành/nhóm ngành/chương trình không nhân hệ số:
            Điểm xét tuyển = (M1 + M2 + M3) + Điểm ưu tiên
+ Đối với ngành/nhóm ngành/chương trình có môn/bài thi nhân hệ số 2:
            Điểm xét tuyển = ((M1 + M2 + M3 x 2)x 3)/4 + Điểm ưu tiên
          (Điểm xét tuyển được quy về tổng điểm 30, điểm số thập phân làm tròn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
- Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo theo nhóm ngành, ngành (đã trừ số lượng được tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, học sinh dự bị) và danh sách thống kê ĐXT thí sinh đăng ký xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) Trường xem xét và quyết định phương án điểm trúng tuyển theo nguyên tắc điểm xét tuyển từ cao tới thấp;
- Không phân biệt điểm xét trúng tuyển  đối với các tổ hợp bài thi/môn thi đăng ký xét tuyển khác nhau của các thí sinh vào cùng nhóm ngành hoặc ngành cụ thể;
- Không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký, trừ trường hợp xử lý các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau theo quy định dưới đây;
- Trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau trong cùng ngành/nhóm ngành xét tuyển, Trường ưu tiên xét tuyển thí sinh có nguyện vọng cao hơn (điều kiện phụ).
 
3.3. Phương thức 3: Ưu tiên xét tuyển và xét học bạ theo quy chế xét tuyển của Trường
a. Đối tượng
Đối tượng 1: Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi, Olympic cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương năm lớp 11 hoặc lớp 12; môn dự thi Olympic quốc tế hoặc môn đạt giải có trong các tổ hợp môn quy định cho phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT của ngành/chương trình đăng ký; và có điểm môn tiếng Anh trung bình cộng của 3 học kỳ (Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) từ 6,5 trở lên.    
- Đối tượng 2: Thí sinh có điểm tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.0 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 47 trở lên và có kết quả học tập học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt học lực từ loại khá trở lên.
- Đối tượng 3: Học sinh có kết quả học tập học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt học lực từ loại giỏi  trở lên thuộc các trường THPT chuyên, năng khiếu trực thuộc đại học và các trường chuyên, năng khiếu trực thuộc tỉnh/thành phố; và có môn tiếng Anh trong chương trình học lớp 11 và lớp 12.
- Đối tượng 4: Học sinh có kết quả xếp loại học lực học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ loại khá trở lên, tổng điểm xét tuyển các môn trong tổ hợp xét tuyển từ 19 trở lên đối với chương trình ĐHCQ quốc tế song bằng, từ 20 trở lên đối với Chương trình ĐHCQ chất lượng cao đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực; điểm môn tiếng Anh trung bình cộng 3 học kỳ phải đạt từ 6,5 trở lên.  
 
b. Nguyên tắc xét
- Xét ưu tiên theo đối tượng từ 1 đến 4; 
- Đối với đối tượng 3, 4; xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT 3 học kỳ (Học kỳ 1, 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) theo tổ hợp môn đã nêu tại mục 2.  Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình (3 học kỳ) của từng môn thi theo thang điểm 10, có quy đổi nếu có môn nhân hệ số, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và được làm tròn đến hai chữ số thập phân;
- Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, Nhà trường áp dụng tiêu chí phụ là điểm trung  bình học bạ của 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu sẽ xét dựa trên điểm môn Tiếng Anh của 3 học kỳ;
- Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng, các nguyện vọng được xét bình đẳng với nhau.
- Phương thức này áp dụng đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT vào các năm 2020, 2019 và 2018.
 
3.4. Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực
 
a. Đối tượng:
 
Học sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2020 và có tổng điểm từ 650 trở lên.
 
b. Nguyên tắc xét tuyển:
 
- Thí sinh được đăng ký tối đa 04 nguyện vọng, các nguyện vọng được xét bình đẳng với nhau; trường hợp thí sinh đủ điểm trúng tuyển nhiều nguyện vọng thí sinh cũng chỉ được công nhận trúng tuyển 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất;
 
- Điểm xét tuyển là tổng điểm thí sinh đạt được trong kỳ thi đánh giá năng lực (theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực; xét từ điểm cao xuống thấp và đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực được quy đổi theo thang điểm tương ứng.
 
- Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, Nhà trường áp dụng tiêu chí phụ là điểm trung bình học bạ của 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12), nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu sẽ xét dựa trên điểm môn Tiếng Anh của 3 học kỳ.
 
4. Học phí
- Học phí Chương trình Đại học chính quy chuẩn: 9.800.000 đ/năm (Năm học 2020 – 2021)
- Học phí Chương trình Đại học chính quy chất lượng cao: 33.500.000 đ/năm (Năm học 2020 – 2021)
- Học phí Chương trình Đại học chính quy quốc tế song bằng: 
        + Học kỳ 1 - 5: 20.000.000 đ/học kỳ
        + Học kỳ 6 - 7: 39.500.000 đ/học kỳ 
 
5. Các chương trình đào tạo
5.1. Chương trình đại học chính quy chất lượng cao
      Chương trình đào tạo chất lượng cao thể hiện hướng phát triển nâng cao của chương trình đại học chính quy chính quy, thể hiện một số ưu điểm nổi bật như : 
- Chương trình đào tạo tiếp cận chương trình đào tạo của các trường đại học quốc tế, nhiều học phần chuyên ngành được giảng dạy trực tiếp bằng tiếng Anh. Sinh viên có cơ hội chuyển tiếp học tập tại các trường nước ngoài là đối tác của Trường.
- Chương trình đào tạo tiếng Anh tăng cường theo chuẩn IELTS giúp sinh viên chuẩn bị cho môi trường học tập và làm việc quốc tế. Sinh viên được học 300 tiết tiếng Anh miễn phí.
- Chương trình đào tạo kỹ năng mềm giúp sinh viên phát triển các kỹ năng cá nhân trong môi trường nghề nghiệp tương lai. 
- Phương pháp giảng dạy hiện đại mang tính tương tác cao, chú trọng phát huy năng lực tư duy, năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Sĩ số lớp là 40 sinh viên/lớp.
- Đội ngũ giảng viên được tuyển chọn trên cơ sở đáp ứng đủ năng lực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường về đào tạo chất lượng cao.
- Được ưu tiên đầu tư đặc biệt về cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy – học tập.
- Sinh viên được thụ hưởng chương trình học bổng riêng của chương trình đào tạo chất lượng cao. 
 
        Thí sinh đăng ký xét tuyển chung vào chương trình. Sau khi trúng tuyển, sinh viên được lựa chọn ngành học (Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Quản trị Kinh doanh), được lựa chọn học tập tại cơ sở Thủ Đức hoặc Quận 1, và được ưu tiên bố trí vào ở Ký túc xá.
 
>>> Xem thông tin chi tiết về chương trình chất lượng cao tại: www.clc.buh.edu.vn
 
5.2. Chương trình đào tạo đại học chính quy quốc tế song bằng
a. Chương trình đào tạo gồm 02 ngành: 
 
i) Ngành Quản trị kinh doanh:  Sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh của Đại học Bolton (Anh quốc).
 
ii) Ngành Bảo hiểm – Tài chính – Ngân hàng: Sinh viên tốt nghiệp ngành Bảo hiểm – Tài chính – Ngân hàng được nhận bằng Cử nhân Tài chính – Ngân hàng của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM cấp và bằng Cử nhân Bảo hiểm  – Tài chính – Ngân hàng của ĐH Toulon (Pháp). 
 
b.Ưu điểm của chương trình:
 
- Các văn bằng có giá trị quốc tế và được công nhận bởi Bộ GDĐT Việt Nam. 
- Tham gia chương trình chính quy quốc tế song bằng, ngoài học bổng dành cho sinh viên đại học chính quy của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM , sinh viên còn có cơ hội nhận học bổng chính phủ các nước (Canada-ASEAN, Irish Aid IDEAS, Eiffel France,...) hoặc học bổng giảm học phí, học bổng tham gia các chương trình hoạt động trao đổi và giao lưu với các trường đại học danh tiếng tại Anh, Pháp, Mỹ, Úc, Thụy Sĩ, Đài Loan, Malaysia, Indonesia,...
- Địa điểm học tập tại Cơ sở Quận 1 của Trường ĐHNH TP.HCM.
 
>>> Thông tin chi tiết xem tại: http://saigonisb.buh.edu.vn/cunhan/
 
5.3. Chương trình đại học chính quy chuẩn
   Chương trình đại học chính quy chuẩn được xét tuyển riêng theo từng ngành, sau khi trúng tuyển và nhập học sinh viên sẽ đăng ký lựa chọn chuyên ngành. 
    Các ngành và chuyên ngành chương trình đại học chính quy (Xem chi tiết tại website www.tuyensinh.buh.edu.vn)
 
6. Thời gian và hồ sơ xét tuyển 
6.1. Đối với phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
Thực hiện theo kế hoạch và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Công bố kết quả điểm thi: 27/8/2020
- Các trường THPT in và gửi giấy chứng nhận kết quả thi, cấp giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời : trước ngày 04/9/2020
- Trường ĐHNH TP.HCM công bố điểm chuẩn Đợt 1: trước 17h ngày 05/10/2020
- Thí sinh xác nhận nhập học Đợt 1: từ 06/10/2020 đến trước 17h ngày 10/10/2020
- Đợt 2- thí sinh Covid-19: chờ thông báo của Bộ GD&ĐT.
 
6.2. Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020: 
a. Lệ phí xét tuyển và cách nộp lệ phí:
- Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/ nguyện vọng.
- Cách nộp lệ phí:  Thí sinh nộp lệ phí khi đăng ký thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học dựa trên kết quả thi THPT tại trường THPT nơi thí sinh đang học hoặc địa điểm do Sở Giáo dục Đào tạo quy định (Đối với thí sinh tự do).
b. Hồ sơ xét tuyển và thời gian nộp hồ sơ:
Thực hiện theo kế hoạch và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
6.3. Đối với phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ theo quy chế tuyển sinh của Trường: 
a. Địa điểm nhận hồ sơ : 
- Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM – Tầng trệt – 36 Tôn Thất Đạm - P. Nguyễn Thái Bình – Quận 1 – TP.HCM.
- Ngoài bìa hồ sơ vui lòng ghi rõ "Hồ sơ xét tuyển Đại học chính quy"
 
b. Các đợt nộp hồ sơ xét tuyển: 
- Nhận hồ sơ đến ngày 20/8/2020 (Nhận trực tiếp và qua bưu điện).
(Thời gian trên tính theo dấu bưu điện)
- Dự kiến công bố điểm chuẩn xét học bạ: trước ngày 25/8/2020.
- Thí sinh xác nhận nhập học : Từ 03-08/9/2020
Hồ sơ gồm có: 
+ Giấy chứng nhận kết quả thi THPT
+ Giấy Tốt nghiệp tạm thời.
+ Thông báo kết quả xét tuyển theo phương thức ƯTXT & xét học bạ (in từ email)
 
c. Hồ sơ gồm có:  
- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu đính kèm)
 
- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (bản photo chứng thực)
 
- Chứng nhận đối tượng ưu tiên (bản photo chứng thực) (nếu có)
 
- Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (bản photo chứng thực) (nếu có)
 
- Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi, kỳ thi Olympic, cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương (bản photo chứng thực) (nếu có)
 
- Trường hợp thí sinh chưa tốt nghiệp THPT: Nộp học bạ hoặc phiếu điểm có kết quả học tập của 3 học kỳ: Học kỳ 1, Học kỳ 2 lớp 11 và Học kỳ 1 lớp 12 (bản photo công chứng), có xác nhận của trường THPT. Nhà trường sẽ yêu cầu thí sinh nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và học bạ đẩy đủ 3 năm học THPT (bản photo chứng thực) và các hồ sơ khác theo quy định vào thời điểm trúng tuyển và làm thủ tục xác nhận nhập học.
 
- Trường hợp thí sinh đã tốt nghiệp THPT: Nộp bằng tốt nghiệp THPT và học bạ đẩy đủ 3 năm học THPT (bản photo chứng thực).
 
(*) Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các hồ sơ và thông tin đã cung cấp cho Nhà trường.
 
TẢI PHIẾU XÉT TUYỂN VÀ CẨM NANG TUYỂN SINH: TẠI ĐÂY
 
d. Lệ phí xét tuyển và hình thức nộp (đối với phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ)
 
- Lệ phí xét tuyển : 60.000 đồng/nguyện vọng,
 
- Cách nộp lệ phí:
     + Cách 1: Nộp trực tiếp tại phòng Tài chính Kế toán Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 36 Tôn Thất Đạm Quận 1 
 
     + Cách 2: Chuyển khoản (Thông qua các ngân hàng thương mại hoặc thí sinh liên hệ tại bưu điện nơi nộp hồ sơ để được hướng dẫn hỗ trợ. 
       Chủ tài khoản: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
       Số tài khoản: 1111.000.000.4541
       Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) -  Chi nhánh Thủ Đức
       Nội dung: Thí sinh ghi rõ nội dung nộp với cú pháp “HỌ VÀ TÊN – NGÀY SINH – SỐ ĐIỆN THOẠI – SỐ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN”. Ví dụ ; NGUYỄN VĂN A – 25/07/2002 – 0903055286 – 2 NV
- Thí sinh có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí xét tuyển (đối với phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ) theo mốc thời gian tại mục 6.3 
- Trường không hoàn trả lại khoản thu dịch vụ tuyển sinh, lệ phí xét tuyển liên quan đến hồ sơ xét tuyển không hợp lệ hoặc không đầy đủ theo quy định của Trường.
 
6.4 Đối với phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực:  
 
a. Địa điểm nhận hồ sơ: (Tương tự như mục 6.3 phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ)
 
b. Các đợt nộp hồ sơ xét tuyển:
- Thời gian thi 30/8/2020
- Công bố kết quả điểm thi: Sau ngày thi 1 tuần
- Thời hạn trường ĐH Ngân Hàng TP.HCM nhận hồ sơ: Từ ngày 06/9/2020 đến 17h ngày 08/9/2020 (Nhận trực tiếp và qua bưu điện).
(Thời gian trên tính theo dấu bưu điện)
- Công bố điểm chuẩn xét điểm ĐGNL: Trước 17h ngày 09/9/2020
- Thí sinh xác nhận nhập học: Trước ngày 12/9/2020
 
c. Hồ sơ gồm có:
 
- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu đính kèm);
 
- Giấy chứng nhận/phiếu điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM cấp; (hoặc in hình ảnh chụp màn hình kết quả tra cứu điểm thi đánh giá năng lực – Trường sẽ đối chiếu, xác minh với Đại học Quốc gia TP. HCM).
 
- Học bạ nguyên cuốn (bản photo chứng thực), trường hợp chưa có học bạ thí sinh nộp bảng điểm có xác nhận của trường kèm theo giấy cam kết bổ sung học bạ bản photo chứng thực;
 
- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (bản photo chứng thực)
 
d. Lệ phí và hình thức nộp lệ phí xét tuyển ( tương tự mục 6.3 đối với phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ).

TẢI PHIẾU XÉT TUYỂN KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐHQG TP. HCM : TẠI ĐÂY


LIÊN HỆ: 

Chương trình đại học chính quy (Bao gồm ĐHCQ chuẩn, ĐHCQ chất lượng cao, ĐHCQ Quốc tế song bằng)
Phòng Tư vấn Tuyển sinh & Phát triển Thương hiệu
Địa chỉ: Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 38211704 - 028. 38212430 
Hotline chương trình ĐHCQ chuẩn: 0888 35 34 88 
Hotline chương trình ĐHCQ chất lượng cao: 0909 69 12 69
Hotline chương trình ĐHCQ Quốc tế song bằng: 0865 118 128
Website: 
http://tuyensinh.buh.edu.vn/
http://clc.buh.edu.vn (Chương trình chất lượng cao)
http://saigonisb.buh.edu.vn/cunhan (Chương trình quốc tế song bằng)
Email: phongtvts@buh.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinhdaihocnganhang/
Youtube: BUH Channel

Chương trình cử nhân Quốc tế
Viện Đào tạo Quốc tế

Địa chỉ: 39 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028. 38214660 ( Ext 102,107)
Hotline: 0865 118 128
Websitehttp://saigonisb.buh.edu.vn/cunhan
Email: saigonisb.ba@buh.edu.vn
Facebook:@saigonisb.buh

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website