Tuyển sinh BUH

Đề án tuyển sinh
4133 lượt xem

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỀ ÁN TUYỂN SINH

Thí sinh xem đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023 Tại đây.

Thí sinh xem đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 Tại đây

Thí sinh xem đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021 Tại đây

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website