Tuyển sinh BUH

Câu lạc bộ sinh viên
40752 lượt xem

Câu lạc bộ sinh viên

TỔNG HỢP CÁC CÂU LẠC BỘ, ĐỘI, NHÓM - TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG TP.HCM

   

STT TÊN FACEBOOK EMAIL TRỰC THUỘC
KỸ NĂNG
1 Ban Sự kiện https://www.facebook.com/bansukien.buh  bansukien@buh.edu.vn   
2 Ban Thông tin - Truyền thông (B4T) https://www.facebook.com/ban4t.buh  ban4t@buh.edu.vn  Hội SV
3 CLB Hỗ trợ SV Trực tuyến (OSAC) https://www.facebook.com/hotrosinhvientructuyen  osac@buh.edu.vn   
4 CLB Mầm sống https://www.facebook.com/mamsong.buh  clb.mamsong@buh.edu.vn  
5 CLB Kỹ năng Đoàn - Hội https://www.facebook.com/clbkndh  clb.kynang@buh.edu.vn  
6 CLB Nữ sinh (GCBU) https://www.facebook.com/clbnusinh  clb.nusinh@buh.edu.vn   
7 CLB Phát thanh (VoBU) https://www.facebook.com/ClbPhatthanhDHNH  clb.phatthanh@buh.edu.vn  
8 CLB Tủ sách Tình bạn https://www.facebook.com/clbtusachtinhban  clb.tstb@buh.edu.vn  
9 CLB Kết nối nghề nghiệp https://www.facebook.com/careerlinkclb  clb.careerlink@buh.edu.vn Khoa Ngân hàng
10 CLB Kiwi https://www.facebook.com/kiwiteambuilding  clb.kiwi@buh.edu.vn Khoa HTTTQL
HỌC THUẬT
11 CLB SV nghiên cứu Khoa học Eureka https://www.facebook.com/eureka.buh  clb.eureka@buh.edu.vn  
12 CLB Anh văn (BEE) https://www.facebook.com/BeeClubBUH  clb.bee@buh.edu.vn   
13 Đội SIFE https://www.facebook.com/EnactusBu.2011  clb.sife@buh.edu.vn  
14 CLB Khởi nghiệp (FIC) https://www.facebook.com/ficstart  fic@buh.edu.vn   
15 CLB Tài chính (BUSF) https://www.facebook.com/BUSFClub  busf@buh.edu.vn Khoa Tài chính
16 CLB Anh Văn (STEP) https://www.facebook.com/stepbuh  clb.step@buh.edu.vn Khoa Ngoại ngữ
17 CLB Quản trị và Marketing (MMC) https://www.facebook.com/mmc.buh mmc@buh.edu.vn Khoa Quản trị kinh doanh
18 CLB Ngân hàng quốc tế (IBC) https://www.facebook.com/IBC.BUH ibc@buh.edu.vn Khoa Kinh tế quốc tế
19 CLB Anh ngữ quốc tế (IEC) https://www.facebook.com/iec.buh iec@buh.edu.vn Khoa Kinh tế quốc tế
20 CLB Kế toán - Kiểm toán viên tương lai (FAAC) https://www.facebook.com/buh.faac  faac@buh.edu.vn Khoa Kế toán - Kiểm toán
21 CLB Pháp lý (JC) https://www.facebook.com/CLBPHAPLYBUH clb.phaply@buh.edu.vn Khoa Luật kinh tế
THỂ THAO
22 CLB Vovinam https://www.facebook.com/vovinam.buh  clb.vovinam@buh.edu.vn  
23 CLB Bóng đá https://www.facebook.com/footballclubbuh  clb.bongda@buh.edu.vn   
24 CLB Bóng rổ (NBU) https://www.facebook.com/bankingbasketball  clb.bongro@buh.edu.vn  
25 CLB Cờ vua (ICC) https://www.facebook.com/chessclubbuh  icc@buh.edu.vn Khoa Kinh tế quốc tế
VĂN NGHỆ
26 CLB Harmonica https://www.facebook.com/clbharmonicabuh  clb.harmonica@buh.edu.vn   
27 Đội Văn nghệ Xung kích (VNXUKI) https://www.facebook.com/vnxuki.buh  vnxk@buh.edu.vn  
28 CLB Guitar https://www.facebook.com/guitarclub.buh  clb.guitar@buh.edu.vn   
29 CLB Dân ca và Nhạc cổ truyền https://www.facebook.com/BUH.DanCa  clb.danca@buh.edu.vn  
30 CLB Sáo trúc https://www.facebook.com/ClbSaoTrucDaiHocNganHangTphcm     
TÌNH NGUYỆN
31 Đội TN Mầm xanh https://www.facebook.com/pg/mamxanhtinhnguyen  mamxanhtn@buh.edu.vn  
32 Đội công tác xã hội https://www.facebook.com/BUH.QTKD.CTXH  Buh.qtkd.ctxh@gmail.com Khoa Quản trị kinh doanh

(Tiếp tục cập nhật)

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website