Tuyển sinh BUH

Học bổng cho sinh viên
27702 lượt xem

HỌC BỔNG NGÂN HÀNG

DỰ KIẾN HỌC BỔNG NĂM HỌC 2017 – 2018 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

A- HỌC BỔNG TRONG NGÂN SÁCH:

1. Học bổng Ngân hàng: 79 suất (499 triệu đồng)

- Học bổng đặc biệt của Thống đốc: 5 suất (15 triệu đồng/suất).
- Học bổng của ngành Ngân hàng: 69 suất (6 triệu đồng/suất).
- Học bổng Thủ khoa Tốt nghiệp: 01 suất (2 triệu đồng/suất).
- Học bổng Thủ khoa tuyển sinh đại học chính quy (3 Khối: A00, A01, D01): 03 suất (2 triệu đồng/suất).

2. Học bổng khuyến khích học tập: 400 suất (3 tỷ đồng), thấp nhất là 6,7 triệu đồng/suất/năm học.

B- HỌC BỔNG NGOÀI NGÂN SÁCH:

1. Học bổng BUH:

- Vượt khó học giỏi: 150 suất (mỗi suất học bổng từ 2.000.000đ đến 3.000.000 đồng).
- Học bổng tài năng: 05 suất (mỗi suất 5.000.000 đồng).
- Học bổng tương hỗ: 10 suất (mỗi suất 5.000.000 đồng).

2. Học bổng từ các đơn vị Ngân hàng thương mại và doanh nghiệp: 400.000.000 đồng.

3. Học bổng khóa học từ các đơn vị doanh nghiệp – Ngân hàng: trị giá 700.000.000 đồng.
 

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website