Tuyển sinh BUH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
3833 lượt xem

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2022

Nơi phát hành: Ngày phát hành: 04/06/2022

 

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022 như sau:

1. CHUYÊN NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

STT

Hệ tuyển sinh

Chuyên ngành

Mã số

chuyên ngành

Chỉ tiêu

tuyển sinh

1

Tiến sĩ

Tài chính – Ngân hàng

9 34 02 01

30

2

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

9 34 01 01

24

2. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

  •  Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung. Nghiên cứu sinh phải dành ít nhất 12 tháng theo học tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo trong giai đoạn 24 tháng đầu, kể từ khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh.
  •  Thời gian đào tạo:

- Đối với người có bằng Thạc sĩ: 03 năm;

- Đối với người có bằng Đại học: 04 năm.

3. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Người dự tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ phải đáp ứng được các điều kiện sau:

3.1. Điều kiện về văn bằng

a) Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành đúng (đạt loại giỏi trở lên) hoặc có bằng thạc sĩ với các chuyên ngành được qui định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông báo này;

b) Người dự tuyển có bằng đại học chuyên ngành đúng, hoặc có bằng thạc sĩ chuyên ngành gần, hoặc có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành nhưng theo định hướng ứng dụng phải học bổ sung kiến thức Cao học để đáp ứng yêu cầu năng lực và chuyên môn ngành dự tuyển. Các môn học bổ sung kiến thức Cao học được qui định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông báo này;

3.2. Điều kiện về ngoại ngữ

3.2.1.Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài;

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT (từ 46 điểm trở lên) hoặc Chứng chỉ IELTS (từ 5.5 điểm trở lên); hoặc Cambridge Assessment English (B2 First/B2 Business Vantage/Linguaskill đạt thang điểm từ 160 trở lên) do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp; hoặc Chứng chỉ tiếng Anh đánh giá theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tối thiểu từ bậc 4 trở lên do các cơ sở đào tạo trong danh mục được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ.

    Chứng chỉ phải còn thời hạn sử dụng (ghi trên chứng chỉ) tính đến ngày nộp hồ sơ;

d) Người dự tuyển đáp ứng qui định tại điểm a Khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng qui định tại điểm b Khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương theo qui định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông báo này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp, phải bổ sung một trong các chứng chỉ tiếng Anh như qui định tại điểm c Khoản này trước khi bảo vệ luận án cấp bộ môn.

3.2.2.Người dự tuyển là công dân nước ngoàiphải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

3.3. Điều kiện về nghiên cứu khoa học (Phụ lục 07 ban hành kèm theo thông báo này)

Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc là tác giả chính của 01 bài báo, báo cáo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu, đã được đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển; hoặc là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên;

3.4. Điều kiện khác

Có dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa. Bản dự thảo kế hoạch học tập toàn khóa được lập theo mẫu qui định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông báo này.

4. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

4.1. Đơn xin dự tuyển (Tại đây)

4.2. Lý lịch khoa họcvà thông tin cá nhân (Tại đây)

4.3. Bản sao có chứng thực các văn bằng Đại học, Thạc sĩ, bảng điểm cao học, chứng chỉ chuyên môn và ngoại ngữ (mỗi loại 01 bản)

Đối với các văn bằng học ở nước ngoài hoặc liên kết(nếu có)phải có xác nhận của Cục Khảo thí và Đảm bảo chất lượng về công nhận văn bằng (mỗi loại 01 bản)

4.4. Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học(07 bản)

a) Đối với luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu: sao chụp trang bìa và mục lục luận văn;

b) Đối với các bài báo khoa học: bản sao các bài báo khoa học đã công bố gồm trang bìa, trang mục lục và toàn bộ nội dung bài báo khoa học;

c) Đối với đề tài nghiên cứu khoa học: sao chụp Quyết định/Hợp đồng giao đề tài nghiên cứu, Biên bản nghiệm thu đề tài và Bản tóm tắt nội dung nghiên cứu (khoảng 10 trang);

d) Đối với kinh nghiệm công tác của giảng viên, nghiên cứu viên: Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc là tác giả chính của 01 bài báo, báo cáo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu, đã được đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển; hoặc là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên: Giấy xác nhận của cơ quan công tác là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trong đó nêu rõ thời gian đã công tác tại cơ quan.

4.5. Bài luận dự định nghiên cứu (07 bản).Thực hiện theohướng dẫn với bài luận dự định nghiên cứu theo qui định tại Phụ lục 05ban hành kèm theo Thông báo này.

4.6. Thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phân bổ chỉ tiêu và Công văn hoặc Quyết định cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp,theo qui định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức theoQuyết định 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Chính Phủ về việc phê duyệtđề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý (nếu có).

4.7. Căn cước công dân hoặc hộ chiếu (với người nước ngoài) (01 bản sao có công chứng)

4.8.Phiếu dán ảnh (dán kèm 02ảnh cỡ 3x4 mới nhất, không quá 6 tháng)ghi rõ họ và tên phía sau ảnh.

4.9. Bảng kế hoạch học tập (01 bản theo phụ lục 04 kèm theo Thông báo này)

5. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: XÉT TUYỂN

            Quy trình xét tuyển như sau:

- Người dự tuyển trình bày bài luận về dự định nghiên cứu và đề cương nghiên cứu (hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu xem tại Phụ lục 06 ban hành kèm theo Thông báo này) trước Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh. Các thành viên tiểu ban chuyên môn đặt câu hỏi để thí sinh trả lời về các vấn đề liên quan đến nội dung bài luận về dự định nghiên cứu và đề cương nghiên cứu.

- Tiểu ban chuyên môn đánh giá người dự tuyển trên cơ sở: kết quả đào tạo trình độ Đại học, Thạc sĩ; trình độ ngoại ngữ; kết quả nghiên cứu khoa học; bài luận về dự định nghiên cứu và đề cương nghiên cứu; năng lực và phẩm chất của người dự tuyển.

6. HỌC PHÍ, LỆ PHÍ VÀ THỜI GIAN XÉT TUYỂN, ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

- Học phí của hệ đào tạo Tiến sĩ năm học 2021 - 2022 là: 24.500.000 đồng/năm.  Thông báo chính thức mức học phí năm học 2022 - 2023 dự kiến sẽ được ban hành vào tháng 8 năm 2023 trên Website Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM.  

- Lệ phí dự tuyển 200.000 đồng; Lệ phí hồ sơ dự tuyển đầu vào: 60.000 đồng.

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/7/2022.

- Nơi nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Khoa Sau Đại học - Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (Tầng sảnh, số 36 đường Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

- Thời gian xét tuyển :

      + Đợt 1: Dự kiếnngày 26/7/2022

      + Đợt 2:Dự kiếnngày 12/10/2022

Thời gian cụ thể sẽ thông báo cho người dự tuyển tại trang thông tin điện tử và qua email.

- Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Sau 02 ngày kể từ ngày xét tuyển.

- Thời gian khai giảng: Sau 30 ngày kể từ ngày xét tuyển.

            - Thông báo danh sách ứng viên dự tuyển, ngày xét tuyển, kết quả xét tuyển được đăng trên website của Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM: http://tuyensinh.buh.edu.vn/https://khoasdh.buh.edu.vn/

Mọi vấn đề liên quan đến xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2022 của Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM vui lòng liên hệ: Khoa Sau Đại học, số điện thoại: (028) 38.212.590, Email: khoasaudaihoc@buh.edu.vn; Cô Hà: 0938.249.679, Cô Linh: 079.223.7982)

DANH MỤC PHỤ LỤC (Tại đây)

MẪU  BÀI LUẬN DỰ ĐỊNH NGHIÊN CỨU DÙNG CHO ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN: Tại đây

 

Phụ lục 01.Danh mục ngành tuyển sinh trình độ Tiến sĩ

Phụ lục 02. Danh mục bổ sung kiến thức cao học cho thí sinh dự tuyển trình độ Tiến sĩ

Phụ lục 03. Bảng tham chiếu Chứng chỉ Ngoại ngữ

Phụ lục 04. Kế hoạch học tập, nghiên cứu của nghiên cứu sinh

Phụ lục 05. Yêu cầu với bài luận dự định nghiên cứu

Phụ lục 06. Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu của ứng viên dự tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022

Phụ lục 07. Danh mục tạp chí được chấp nhận tính điều kiện bài báo khoa học cho thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2022 tại Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM

Thông tin NKH hướng dẫn NCS tuyển sinh năm 2022: Tại đây

 

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website