Tuyển sinh BUH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH VỚI ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH SỐ - DIGITAL BUSINESS
4678 lượt xem

THÔNG TIN TUYỂN SINH

       Thế kỷ 21 với tác động của nền kinh tế số, điều cần thiết đối với các nhà quản trị là phải hiểu cách số hóa đã tác động đến phát triển mô hình kinh doanh, logistics, dịch vụ khách hàng và marketing. Chương trình đào tạo chất lượng cao QUẢN TRỊ KINH DOANH – ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH SỐ của Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh được thiết kế theo cách tiếp cận nền tảng cấu trúc mới chi phối sự tương tác giữa nhà sản xuất, khách hàng, nhà cung cấp và đối tác hợp tác, đồng thời phát triển sự hiểu biết về tích hợp nền tảng và quản lý chiến lược. Nó sẽ chuẩn bị cho sinh viên sự nghiệp trong kỷ nguyên mà mọi lĩnh vực đều dịch chuyển xoay quanh những đổi mới về công nghệ.

        Để thành công trong thế giới kinh doanh của thời đại số, các chuyên viên, nhà quản trị  hay lãnh đạo doanh nghiệp đều cần phải trau dồi những kiến thức và kỹ năng chuyên môn thiết yếu để có thể thích nghi với những biến đổi không ngừng. Chương trình sẽ tập trung cụ thể vào các mục tiêu sau: (1) Người học sẽ được trang bị những kiến thức cốt lõi về quản trị kinh doanh như Quản trị nguồn nhân lực, hành vi tổ chức, hành vi khách hàng, quản trị chiến lược, quản trị điều hành, quản trị tài chính, lãnh đạo trong kỷ nguyên số; (2) Những năng lực kinh doanh hiện đại, tích hợp tư duy chiến lược về công nghệ thông tin, quản trị, marketing, sáng tạo, đổi mới và khởi nghiệp trong thời đại số; (3) Khả năng làm chủ công cụ chuyên biệt, rèn luyện kỹ năng, phương pháp làm việc hợp tác trong quản lý dự án và tư duy giúp đón đầu xu hướng, sẵn sàng phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực quản trị - kinh doanh số.

 

 

Trong chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh tại BUH, bên cạnh các khối kiến thức kiến thức chuyên sâu và truyền thống của lĩnh vực quản trị kinh doanh như: Quản trị, Marketing, tài chính, nhân sự, chiến lược, vận hảnh, sinh viên còn được lựa chọn các môn học liên quan đến định hướng kinh doanh số như: Giới thiệu về kinh số - Introduction to Digital Business,  Sáng tạo và đổi mới trong thời đại số - Creation and innovation in the digital age, Chiến lược nền tảng – Platform Stratergy, Khoa học dữ liệu trong phân tích kinh doanh – Data Science in business analysis, Khung quản trị dữ liệu – Data Management Frameworks, Phân tích dữ liệu lớn – Big Data Analysis, Marketing số - Digital Marketing, Kinh doanh điện tự - e-Business, Khởi nghiệp kinh doanh trong thời đại số - Entreprenuership in digital age.
        Chương trình sẽ trang bị cho bạn trở thành một chuyên gia trong thế giới kinh doanh thế kỷ 21. Hãy sẵn sàng chinh phục các vai trò lãnh đạo và quản lý trong các tổ chức và kết nối với các đối tác trong ngành là trọng tâm của chương trình học, cho phép cập nhật xu hướng thị trường. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để tương tác với doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước.

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website