Tuyển sinh BUH

Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh
184 lượt xem

THÔNG TIN TUYỂN SINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

 

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

Tên chương trình đào tạo:

         Tên Tiếng Việt:   Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh

         Tên Tiếng Anh:   Master of Business Administration

         Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

         Mã số                  : 8340101

         Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung (Full time)

         Thời gian đào tạo: 24 tháng (Full time)

        

         Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh theo định hướng nghiên cứu giúp cho người học có kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết sâu, rộng ở mức độ làm chủ kiến thức trong phạm vi của ngành Quản trị kinh doanh; có kỹ năng phản biện, phân tích, tổng hợp và đánh giá dữ liệu, thông tin một cách khoa học và tiên tiến; kỹ năng nghiên cứu phát triển, đổi mới và sử dụng các công nghệ phù hợp trong lĩnh vực học thuật và nghề nghiệp; kỹ năng truyền bá, phổ biến tri thức trong các lĩnh vực chuyên môn, có khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường nghề nghiệp thay đổi; có khả năng hướng dẫn người khác thực hiện nhiệm vụ và khả năng quản lý, đánh giá, cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp trong bố cảnh chuyển đổi số.

Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh theo hướng ứng dụng sẽ trang bị cho người học kiến thức chuyên sâu về các chức năng quản trị trong công tác điều hành doanh nghiệp; Cung cấp cho học viên các kỹ năng và các phương pháp thu thập thông tin, dữ liệu để đánh giá các vấn đề thực tiễn trong kinh doanh từ đó học viên có thể lựa chọn, đưa ra các giải pháp phù hợp với nguồn lực nhằm thực hiện các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua quá trình học tập và nghiên cứu mang tính ứng dụng thực tiễn cao, áp dụng phân tích tình huống, nghiên cứu các lý thuyết nền tảng và xu hướng nghiên cứu cập nhật trong từng lĩnh vực chuyên môn, chương trình đào tạo Thạc sĩ QTKD theo hướng ứng dụng sẽ giúp người học hình thành và nâng cao khả năng nhận thức, tư duy hệ thống, nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng lãnh đạo và có khả năng tổ chức triển khai độc lập các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong bố cảnh chuyển đổi số.

Sau khi hoàn thành xong chương trình học, học viên hoàn toàn có thể nắm giữ các vị trí như lãnh đạo doanh nghiệp, quản lý các công ty kinh doanh, ngân hàng thương mại, cán bộ quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước, tham gia công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các trường Đại học/ Cao đẳng.

 

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website