Tuyển sinh BUH

NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO VỚI ĐỊNH HƯỚNG FINTECH
7116 lượt xem

THÔNG TIN TUYỂN SINH

        Tài chính ngân hàng là ngành học thuộc khối kinh doanh quản lý, nghiên cứu cách thức tổ chức, vận hành, quản trị, thiết kế và cung cấp sản phẩm, dịch vụ của các định chế tài chính (đặc biệt là các ngân hàng); nghiên cứu quá trình giao dịch và vận hành của các thị trường tài chính, sự vận động và thay đổi giá của các tài sản tài chính; cách thức quản lý và ra các quyết định tài chính của các chủ thể (chính phủ, doanh nghiệp, cá nhân). Với sự phát triển của công nghệ và xu hướng của cuộc cách mạng 4.0, Tài chính Ngân hàng là một trong ngành đã và đang có những thay đổi mạnh mẽ và sâu sắc nhất. Trong đó khái niệm được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian gần đây là Công nghệ Tài chính (thuật ngữ tiếng Anh là “Financial Technology”, viết tắt là Fintech).

        Fintech được hiểu là lĩnh vực ứng dụng các công nghệ số vào hoạt động tài chính – ngân hàng. Đây là một ngành mới nổi, hình thành và phát triển trên nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự tiến bộ vượt bậc của các công nghệ kỹ thuật số như điện toán đám mây, Internet vạn vật, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Các tiến bộ công nghệ này mang đến hàng loạt sáng tạo tài chính, giúp ra đời và phát triển các mô hình kinh doanh mới, công nghệ quản lý mới và các sản phẩm-dịch vụ tài chính mới. Các sáng tạo tài chính này đã và đang làm thay đổi sâu sắc cách thức cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính-ngân hàng, làm thay đổi diện mạo hệ thống tài chính-ngân hàng. 
        Là trường đại học công lập, trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đơn vị đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao hàng đầu cho lĩnh vực tài chính ngân hàng, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh cũng là đơn vị tiên phong trong việc trang bị các kiến thức, kỹ năng về công nghệ tài chính cho sinh viên; chuẩn bị cho sinh viên những nền tảng cần thiết trước sự thay đổi vô cùng nhanh chóng của thị trường lao động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. 
        Cụ thể, Trường đã chủ động thiết kế và xây dựng lại chương trình đại học chính quy chất lượng cao ngành Tài chính – Ngân hàng theo định hướng Fintech, gia tăng tính linh hoạt và cơ hội lựa chọn của sinh viên. Theo nội dung đào tạo, các bạn sinh viên không những được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực tài chính – ngân hàng với các kiến thức và kỹ năng đầy đủ và toàn diện về hoạt động ngân hàng, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp mà còn có thể lựa chọn các học phần thuộc khối kiến thức về ứng dụng CNTT, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với lĩnh vực tài chính ngân hàng. Tiêu biểu như : Cơ sở lập trình, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Lập trình Python cho phân tích dữ liệu, Học máy, Blockchain, Giao dịch định lượng, Thanh toán điện tử, Khoa học dữ liệu cho tài chính.... Nếu không yêu thích lĩnh vực công nghệ, sinh viên vẫn có thể lựa chọn các học phần tự chọn theo định hướng quốc tế và truyền thống của lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng.      

 

 

        Hướng đào tạo này, giúp sinh viên mở rộng cơ hội việc làm đa dạng hơn. Bên cạnh các công việc truyền thống trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại bộ phận nghiệp vụ của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán, quỹ đầu  tư, bộ phận tài chính tại các doanh nghiệp …, sinh viên chương trình chất lượng cao ngành Tài chính Ngân hàng có thể làm việc trong lĩnh vực Fintech như : Chuyên viên phát triển công nghệ tài chính và sản phẩm dịch vụ tài chính mới tại các định chế tài chính, công ty công nghệ tài chính, các công ty phát triển phầm mềm và các công ty cung ứng dịch vụ cho thị trường tài chính, … 
        Điều quan trọng nhất của hướng đào tạo mới này là giúp sinh viên bắt kịp với xu hướng phát triển của hệ thống tài chính – ngân hàng trong trong bối cảnh công nghệ số và cách mạng 4.0, có năng lực thích nghi, sáng tạo và dẫn dắt trong xu hướng thay đổi không thể đảo ngược này. 

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website