Tuyển sinh BUH

KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: NGHỀ LÀM CHO NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI
7927 lượt xem

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Ta quen nhau cũng gần hai niên độ
Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh
Tình yêu đâu là tài sản cố định hữu hình
Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng…
                                             (Khuyết danh)

Nếu bạn từng đọc hay nghe những vần thơ trên, nhất định bạn sẽ yêu thích những vần thơ dễ thương và ngộ nghĩnh liên quan đến “Kế toán” đó. Vậy hãy cùng tìm hiểu ngành Kế toán nhé!

Ngành Kế toán là gì ? 
- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc sẽ họp để đánh giá kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, họ sẽ làm gì nếu không có các số liệu về doanh thu, chí phí, tồn kho, khoản phải thu, nợ vay, tài sản cố định, tài sản lưu động ….  trong kỳ của doanh nghiệp.
- Các ngân hàng có thể cho vay hay không nếu không có các thông tin về tài sản, nợ vay, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp. 
- Các cơ quan thuế, cơ quan quản lý sẽ làm việc với doanh nghiệp thế nào nếu không có thông tin về các loại doanh thu, chi phí, lợi nhuận, tiền lương, lao động … của doanh nghiệp.
- Khi công ty của bạn phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO) hay niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán hồ sơ phát hành hay niêm yết của bạn bắt buộc phải có báo cáo tài chính đã được kiểm toán. 

Đó là vài trường hợp cho thấy mỗi doanh nghiệp lớn nhỏ đều phải có hệ thống kế toán. Cho dù dưới hình thức sổ sách thủ công, hay các phần mềm kế toán được chuẩn hóa lúc nào các doanh nghiệp cũng cần có nhân sự cho công tác kế toán. 

 

Hình 1: Sinh viên Khoa Kế toán Kiểm toán tham gia chương trình giao lưu hướng nghiệp

 

        Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động (Luật Kế toán). Cụ thể hơn kế toán là quá trình thu thập, nghi nhận, xử lý, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; lưu trữ và trình bày một cách có hệ thống để phục vụ cho các đối tượng sử dụng như: chủ doanh nghiệp, người quản lý, nhà đầu tư, người cho vay, cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà nước…   Có thể nói rằng kế toán là công việc làm cho các con số biết nói.

        Bên cạnh Kế toán, một công việc khác cũng có mối liên hệ mật thiết đó là kiểm toán. Kiểm toán là việc kiểm tra, đưa ra ý kiến độc lập của kiểm toán viên về báo cáo tài chính, sản phẩm cuối cùng và quan trọng nhất của quá trình kế toán tại một doanh nghiệp. Người làm kiểm toán thường phải dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm về công tác kế toán.

Mục tiêu đào tạo: 
• Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (BUH) đào tạo ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán Kiểm toán.
• Sinh viên được đào tạo, trang bị các kiến thức và kỹ năng : 
- Kiến thức nền tảng về kinh tế, kinh doanh, quản lý; hoạt động kinh doanh trong các đơn vị kinh tế; các quy định liên quan đến kinh doanh, kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế…
- Kiến thức nền tảng chuyên sâu về các chuẩn mực, quy định, nguyên tắc của kế toán tài chính, kế toán quản trị, tổ chức hệ thống thông tin kế toán theo các chuẩn mực Việt Nam và Quốc tế.
- Kiến thức nền tảng và chuyên sâu về kiểm toán và tổ chức hoạt động kiểm soát nội bộ, kiểm tra kế toán theo các chuẩn mực của Việt Nam và quốc tế.
- Kiến thức về phân tích và quản trị tài chính trong doanh nghiệp 
- Kỹ năng xây dựng quy trình; tổ chức hoạt động kế toán, kiểm soát nội bộ, kiểm toán.
- Kỹ năng phân tích tài chính và đưa ra các quyết định tài chính trong doanh nghiệp
- Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán và các phần mềm ứng dụng để xử lý các dữ liệu về kế toán tài chính.
- Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, kỹ năng văn phòng, kỹ năng trình bày, kỹ năng giao tiếp, khả năng nghiên cứu để nâng cao kiến thức phục vụ công việc.
• Sinh viên tốt nghiệp có năng lực nghiên cứu, hoạch định, thực thi và giải quyết các vấn đề chuyên môn liên quan đến lĩnh vực kế toán, kiểm toán, kiểm soát nội bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế và tiến bộ công nghệ.

 

Hình 2: Sinh viên Khoa Kế toán Kiểm toán trong một buổi học của chương trình “Excel Skills For Auditing”

 

Các môn học tiêu biểu: 
- Nguyên lý kế toán
- Kế toán tài chính
- Kế toán quản trị
- Kiểm toán căn bản
- Kiểm toán doanh nghiệp
- Kiểm toán ngân hàng
- Kiểm soát nội bộ
- Kế toán quốc tế
- Kế toán công 
- Hệ thống thông tin kế toán 
- Tài chính doanh nghiệp
- Thuế

Các tố chất phù hợp: 
- Yêu thích các con số và không ngại tính toán
- Cẩn thận, quan tâm đến chi tiết
- Trung thực, trách nhiệm
- Có khả năng phân tích, tổng hợp
- Có tính tuân thủ và ý thức kỷ luật cao 
- Có tư duy logic và khả năng quan sát tốt

 

Hình 3: Sinh viên Khoa Kế toán Kiểm toán tham quan văn phòng Công ty CPA Australia

 

Cơ hội nghề nghiệp: 
Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức tài chính, công ty kiểm toán, công ty tư vấn trong và ngoài nước ở các vị trí như: 
- Chuyên viên kế toán
- Chuyên viên kiểm soát nội bộ
- Kiểm toán viên nội bộ
- Trợ lý kiểm toán
- Chuyên viên tư vấn kế toán, thuế, tài chính …
- Cán bộ thuế 
- Giao dịch viên
Sinh viên tốt nghiệp cũng có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thuế, khởi nghiệp kinh doanh hoặc tiếp tục học tập ở bậc cao hơn để trở thành giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu…

Tại sao bạn nên học học Kế toán tại BUH
(www.khoaktkt.buh.edu.vn)
- BUH với hơn 20 năm kinh nghiệm đào tạo ngành Kế toán, là một trong những Trường đại học đào tạo hàng đầu khu vực phía Nam trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. 
- BUH đào tạo ngành Kế toán chuyên Ngành Kế toán Kiểm toán giúp bạn trang bị kiến thức, kỹ năng và đem đến cơ hội việc làm trong cả lĩnh vực kế toán và kiểm toán. 
- Đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng có học hàm học vị PGS, TS, ThS, nhiều giảng viên được đào tạo ở nước ngoài, nhiều giảng viên có chứng chỉ quốc tế như ACCA, CPA và có kinh nghiệm thực tiễn… 
- Chương trình đào tạo được xây dựng mang tính thực tiễn cao và liên  thông với chương trình đào tạo của các đại học uy tín nước ngoài, các tổ chức nghề nghiệp quốc tế. 
- Tỷ lệ sinh viên có việc làm cao, nhiều sinh viên tốt nghiệp làm việc tại các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, các ngân hàng, các công ty kiểm toán Big 4 và các công ty kiểm toán và doanh nghiệp khác.
- Các CLB học thuật như SARA (CLB Nghiên cứu và ứng dụng), FAAC (CLB Kế toán viên, Kiểm toán viên tương lai), cuộc thi học thuật, hội thảo chuyên đề, các chương trình tham quan, kiến tập tại các doanh nghiệp, ngân hàng, công ty kiểm toán… 

 

Hình 4: Đội ngũ Giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán của BUH

 

Phương thức tuyển sinh: 
 

 Chương Trình,
Ngành Đào Tạo
Mã ĐKXT  Tổ Hợp Môn 
(Học Bạ Và Kết Quả Thi THPT)
Chỉ Tiêu
Và Phương Thức Xét Tuyển 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO
 

750
1. Ngành Tài chính-Ngân hàng
2. Ngành Kế toán (*)
3. Ngành Quản trị kinh doanh
 7340001  A01, D01, D07, D10
(Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2)  
 ƯTXT & Học bạ 
200
 
 Kết quả thi THPTQG
550
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHUẨN
 

300
Ngành Kế toán 
Chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
 7340301  A00, A01, D01, D07  Kết quả thi THPTQG
275
 
 Kết quả thi đánh giá năng lực 
25
 


(*) Sau khi trúng Chương trình đại học chính quy chất lượng cao sinh viên sẽ được chọn ngành theo nguyên vọng.
(**) Phương thức Ưu tiên xét tuyển và xét học bạ đã hết hạn nộp hồ sơ từ ngày 20.8.2020
(***) Thí sinh có thể điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 19.9 đến 27.9.2020
(***) Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL do ĐHQG TP. Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 06.9.2020 đến 17h ngày 08.9.2020  

Thông tin liên hệ: 
Phòng Tư vấn tuyển sinh & Phát triển thương hiệu

Địa chỉ: Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 38211704
Hotline: 0888 35 34 88 
Website: http://tuyensinh.buh.edu.vn/
Email: phongtvts@buh.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinhdaihocnganhang/
Youtube: BUH Channel

Nguồn: Khoa Kế toán - Kiểm toán - BUH
Phòng Tư vấn tuyển sinh và Phát triển thương hiệu - BUH

Link báo Thanh niên:

https://thanhnien.vn/ban-can-biet/ke-toan-kiem-toan-nghe-lam-cho-nhung-con-so-biet-noi-1273985.html

Quay lại
THAM GIA FANPAGE TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Thiet Ke Website